-Lò sấy gỗ

Lò sấy gỗ-1,9m3-TD.SA.GO.01

Lò sấy gỗ-1,9m3 Hãng SX: TDIN
Mô tả:

(Dài x Rộng xCao)=3000x2500x2000

- Thể tích hầm sấy:15m3

- Công suất sấy :1,9m3

-Dàn nhiệt Chế tạo bằng ống thép chịu nhiệt, cánh tản nhiệt nhôm. Kích thước ống Φ25, đường kính cánh Φ55. hàng nhập khẩu, số lượng :6,8m

-Cụm van điện từ điều khiển hơi, Van gạt hơi Đại Loan

- Quạt Công nghệ Đức sản xuất tại Việt Nam Ø600 loại cánh 2 chiều, Cánh quạt thép có thể đảo chiều quay mà không tới kết cấu quạt. Động cơ chuyên dùng chịu nhiệt, có thể chịu 155độ C, công suất 1,5Kw tốc độ 1450 v/p, số lượng 2cái

- Hệ phun ẩm- Ống thép dẫn hơi. Van xả Đài loan. Ống phụ ẩm Inox D19 : 1bộ

-Ven xả ẩm KT 300 x 300 hợp kim nhôm hoặc tôn tráng kẽm :4cái

- Tủ điện:Vỏ Việt Nam đồng hồ điều khiển nhiệt Đài Loan thiết bị Hàn Quốc có đảo chiều từ động theo thời gian cài đặt. Nhiệt độ, độ ẩm thể hiện trên đồng hồ điện tử để điều khiển môi trường sấy, 1 bộ

- Nồi hơi năng suất hơi 50kg.h

- Phụ kiện khác gồm: Ống hợi nội tuyến, Thiết bị ngưng kết hồi hơi, Gioăng, Ống nối đường hơi tới nồi hơi, dây điện trong hầm

Giá(tham khảo):75.390.000 ₫

Lò sấy gỗ-4,1m3-TD.SA.GO.02

Lò sấy gỗ-4,1m3 Hãng SX: TDIN
Mô tả:

(Dài x Rộng xCao)=4000x2500x2200

- Thể tích hầm sấy:22m3

- Công suất sấy :4,1m3

 

 

-Dàn nhiệt Chế tạo bằng ống thép chịu nhiệt, cánh tản nhiệt nhôm. Kích thước ống Φ25, đường kính cánh Φ55. hàng nhập khẩu, số lượng :10m

-Cụm van điện từ điều khiển hơi, Van gạt hơi Đại Loan

- Quạt Công nghệ Đức sản xuất tại Việt Nam Ø600 loại cánh 2 chiều, Cánh quạt thép có thể đảo chiều quay mà không tới kết cấu quạt. Động cơ chuyên dùng chịu nhiệt, có thể chịu 155độ C, công suất 1,5Kw tốc độ 1450 v/p, số lượng 2cái

- Hệ phun ẩm- Ống thép dẫn hơi. Van xả Đài loan. Ống phụ ẩm Inox D19 : 1bộ

-Ven xả ẩm KT 300 x 300 hợp kim nhôm hoặc tôn tráng kẽm :4cái

- Tủ điện:Vỏ Việt Nam đồng hồ điều khiển nhiệt Đài Loan thiết bị Hàn Quốc có đảo chiều từ động theo thời gian cài đặt. Nhiệt độ, độ ẩm thể hiện trên đồng hồ điện tử để điều khiển môi trường sấy, 1 bộ

- Nồi hơi năng suất hơi 50kg.h

- Phụ kiện khác gồm: Ống hợi nội tuyến, Thiết bị ngưng kết hồi hơi, Gioăng, Ống nối đường hơi tới nồi hơi, dây điện trong hầm

Giá(tham khảo):80.120.000 ₫

Lò sấy gỗ-9,4m3-TD.SA.GO.03

Lò sấy gỗ-9,4m3 Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Kích Thước: (Dài x Rộng xCao)=5500x3000x2500

- Thể tích hầm sấy:41,25m3

- Công suất sấy :9,4m3

-Dàn nhiệt Chế tạo bằng ống thép chịu nhiệt, cánh tản nhiệt nhôm. Kích thước ống Φ25, đường kính cánh Φ55. hàng nhập khẩu, số lượng :20m

-Cụm van điện từ điều khiển hơi, Van gạt hơi Đại Loan

- Quạt Công nghệ Đức sản xuất tại Việt Nam Ø600 loại cánh 2 chiều, Cánh quạt thép có thể đảo chiều quay mà không tới kết cấu quạt. Động cơ chuyên dùng chịu nhiệt, có thể chịu 155độ C, công suất 1,5Kw tốc độ 1450 v/p, số lượng 3cái

- Hệ phun ẩm- Ống thép dẫn hơi. Van xả Đài loan. Ống phụ ẩm Inox D19 : 1bộ

-Ven xả ẩm KT 300 x 300 hợp kim nhôm hoặc tôn tráng kẽm :6cái

- Tủ điện:Vỏ Việt Nam đồng hồ điều khiển nhiệt Đài Loan thiết bị Hàn Quốc có đảo chiều từ động theo thời gian cài đặt. Nhiệt độ, độ ẩm thể hiện trên đồng hồ điện tử để điều khiển môi trường sấy, 1 bộ

- Nồi hơi năng suất hơi 100kg.h

- Phụ kiện khác gồm: Ống hợi nội tuyến, Thiết bị ngưng kết hồi hơi, Gioăng, Ống nối đường hơi tới nồi hơi, dây điện trong hầm

Giá(tham khảo):109.885.000 ₫

Lò sấy gỗ-11,5m3-TD.SA.GO.04

Lò sấy gỗ-11,5m3 Hãng SX: TDIN
Mô tả:

(Dài x Rộng xCao)=5500x3000x3000

- Thể tích hầm sấy:49,5m3

- Công suất sấy :11,5m3

-Dàn nhiệt Chế tạo bằng ống thép chịu nhiệt, cánh tản nhiệt nhôm. Kích thước ống Φ25, đường kính cánh Φ55. hàng nhập khẩu, số lượng :25m

-Cụm van điện từ điều khiển hơi, Van gạt hơi Đại Loan

- Quạt Công nghệ Đức sản xuất tại Việt Nam Ø600 loại cánh 2 chiều, Cánh quạt thép có thể đảo chiều quay mà không tới kết cấu quạt. Động cơ chuyên dùng chịu nhiệt, có thể chịu 155độ C, công suất 1,5Kw tốc độ 1450 v/p, số lượng 4cái

- Hệ phun ẩm- Ống thép dẫn hơi. Van xả Đài loan. Ống phụ ẩm Inox D19 : 1bộ

-Ven xả ẩm KT 300 x 300 hợp kim nhôm hoặc tôn tráng kẽm :6cái

- Tủ điện:Vỏ Việt Nam đồng hồ điều khiển nhiệt Đài Loan thiết bị Hàn Quốc có đảo chiều từ động theo thời gian cài đặt. Nhiệt độ, độ ẩm thể hiện trên đồng hồ điện tử để điều khiển môi trường sấy, 1 bộ

- Nồi hơi năng suất hơi 100kg.h

- Phụ kiện khác gồm: Ống hợi nội tuyến, Thiết bị ngưng kết hồi hơi, Gioăng, Ống nối đường hơi tới nồi hơi, dây điện trong hầm

Giá(tham khảo):120.150.200 ₫

Lò sấy gỗ-16,4m3-TD.SA.GO.05

Lò sấy gỗ-16,4m3 Hãng SX: TDIN
Mô tả:

(Dài x Rộng xCao)=5500x4000x3000

- Thể tích hầm sấy:66m3

- Công suất sấy :16,4m3

-Dàn nhiệt Chế tạo bằng ống thép chịu nhiệt, cánh tản nhiệt nhôm. Kích thước ống Φ25, đường kính cánh Φ55. hàng nhập khẩu, số lượng :30m

-Cụm van điện từ điều khiển hơi, Van gạt hơi Đại Loan

- Quạt Công nghệ Đức sản xuất tại Việt Nam Ø600 loại cánh 2 chiều, Cánh quạt thép có thể đảo chiều quay mà không tới kết cấu quạt. Động cơ chuyên dùng chịu nhiệt, có thể chịu 155độ C, công suất 1,5Kw tốc độ 1450 v/p, số lượng 4cái

- Hệ phun ẩm- Ống thép dẫn hơi. Van xả Đài loan. Ống phụ ẩm Inox D19 : 1bộ

-Ven xả ẩm KT 300 x 300 hợp kim nhôm hoặc tôn tráng kẽm :6cái

- Tủ điện:Vỏ Việt Nam đồng hồ điều khiển nhiệt Đài Loan thiết bị Hàn Quốc có đảo chiều từ động theo thời gian cài đặt. Nhiệt độ, độ ẩm thể hiện trên đồng hồ điện tử để điều khiển môi trường sấy, 1 bộ

- Nồi hơi năng suất hơi 250kg.h

- Phụ kiện khác gồm: Ống hợi nội tuyến, Thiết bị ngưng kết hồi hơi, Gioăng, Ống nối đường hơi tới nồi hơi, dây điện trong hầm

Giá(tham khảo):152.200.400 ₫

Lò sấy gỗ-21,9m3-TD.SA.GO.06

Lò sấy gỗ-21,9m3 Hãng SX: TDIN
Mô tả:

(Dài x Rộng xCao)=5500x5000x3000

- Thể tích hầm sấy:82,5m3

- Công suất sấy :21,9m3

-Dàn nhiệt Chế tạo bằng ống thép chịu nhiệt, cánh tản nhiệt nhôm. Kích thước ống Φ25, đường kính cánh Φ55. hàng nhập khẩu, số lượng :45m

-Cụm van điện từ điều khiển hơi, Van gạt hơi Đại Loan

- Quạt Công nghệ Đức sản xuất tại Việt Nam Ø600 loại cánh 2 chiều, Cánh quạt thép có thể đảo chiều quay mà không tới kết cấu quạt. Động cơ chuyên dùng chịu nhiệt, có thể chịu 155độ C, công suất 1,5Kw tốc độ 1450 v/p, số lượng 5cái

- Hệ phun ẩm- Ống thép dẫn hơi. Van xả Đài loan. Ống phụ ẩm Inox D19 : 1bộ

-Ven xả ẩm KT 300 x 300 hợp kim nhôm hoặc tôn tráng kẽm :6cái

- Tủ điện:Vỏ Việt Nam đồng hồ điều khiển nhiệt Đài Loan thiết bị Hàn Quốc có đảo chiều từ động theo thời gian cài đặt. Nhiệt độ, độ ẩm thể hiện trên đồng hồ điện tử để điều khiển môi trường sấy, 1 bộ

- Nồi hơi năng suất hơi 250kg.h

- Phụ kiện khác gồm: Ống hợi nội tuyến, Thiết bị ngưng kết hồi hơi, Gioăng, Ống nối đường hơi tới nồi hơi, dây điện trong hầm

Giá(tham khảo):171.743.008 ₫

Lò sấy gỗ-33,4m3-TD.SA.GO.07

Lò sấy gỗ-33,4m3 Hãng SX: TDIN
Mô tả:

(Dài x Rộng xCao)=6000x5000x4000

- Thể tích hầm sấy:120m3

- Công suất sấy :33,4m3

-Dàn nhiệt Chế tạo bằng ống thép chịu nhiệt, cánh tản nhiệt nhôm. Kích thước ống Φ25, đường kính cánh Φ55. hàng nhập khẩu, số lượng :60m

-Cụm van điện từ điều khiển hơi, Van gạt hơi Đại Loan

- Quạt Công nghệ Đức sản xuất tại Việt Nam Ø600 loại cánh 2 chiều, Cánh quạt thép có thể đảo chiều quay mà không tới kết cấu quạt. Động cơ chuyên dùng chịu nhiệt, có thể chịu 155độ C, công suất 1,5Kw tốc độ 1450 v/p, số lượng 6cái

- Hệ phun ẩm- Ống thép dẫn hơi. Van xả Đài loan. Ống phụ ẩm Inox D19 : 1bộ

-Ven xả ẩm KT 300 x 300 hợp kim nhôm hoặc tôn tráng kẽm :8cái

- Tủ điện:Vỏ Việt Nam đồng hồ điều khiển nhiệt Đài Loan thiết bị Hàn Quốc có đảo chiều từ động theo thời gian cài đặt. Nhiệt độ, độ ẩm thể hiện trên đồng hồ điện tử để điều khiển môi trường sấy, 1 bộ

- Nồi hơi năng suất hơi 500kg.h

- Phụ kiện khác gồm: Ống hợi nội tuyến, Thiết bị ngưng kết hồi hơi, Gioăng, Ống nối đường hơi tới nồi hơi, dây điện trong hầm

Giá(tham khảo):liên hệ

Lò sấy gỗ-20-30m3 - loại treo-TD.SA.GO.20

Lò sấy gỗ-20-30m3 - loại treo Hãng SX: TDIN
Mô tả:

- Công suất sấy :23m3

-Dàn nhiệt Chế tạo bằng ống thép chịu nhiệt, cánh tản nhiệt nhôm. Kích thước ống Φ25, đường kính cánh Φ55. hàng nhập khẩu, số lượng :24m

-Cụm van điện từ Đài loan Dy 25, Van gạt hơi Đại Loan Dy25

- Quạt Công nghệ Đức sản xuất tại Việt Nam Ø600 loại cánh 2 chiều, Cánh quạt thép có thể đảo chiều quay mà không tới kết cấu quạt. Động cơ chuyên dùng chịu nhiệt, có thể chịu 155độ C, công suất 1,1Kw tốc độ 1450 v/p, số lượng 4cái

- Hệ phun ẩm- Ống thép dẫn hơi. Van xả DY15 Đài loan. Ống phụ ẩm Inox D19 : 1bộ

-Ven xả ẩm KT 200 x 200 hợp kim nhôm hoặc tôn tráng kẽm :8cái

- Tủ điện:Vỏ Việt Nam đồng hồ điều khiển nhiệt Đài Loan thiết bị Hàn Quốc có đảo chiều từ động theo thời gian cài đặt. Nhiệt độ, độ ẩm thể hiện trên đồng hồ điện tử để điều khiển môi trường sấy, 1 bộ

- Phụ kiện khác gồm: Ống hợi nội tuyến, Thiết bị ngưng kết hồi hơi, Gioăng, Ống nối đường hơi tới nồi hơi, dây điện trong hầm

Giá(tham khảo):liên hệ

Lò sấy gỗ-4m3 sd nồi hơi 250kg/h-TD.SA.GO.12

Lò sấy gỗ-4m3 sd nồi hơi 250kg/h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

(Dài x Rộng xCao)=4000x2500x2200

- Thể tích hầm sấy:22m3

- Công suất sấy :4m3

-Dàn nhiệt Chế tạo bằng ống thép chịu nhiệt, cánh tản nhiệt nhôm. Kích thước ống Φ25, đường kính cánh Φ55. hàng nhập khẩu, số lượng :11,55m

-Cụm van điện từ điều khiển hơi, Van gạt hơi Đại Loan

- Quạt Công nghệ Đức sản xuất tại Việt Nam Ø600 loại cánh 2 chiều, Cánh quạt thép có thể đảo chiều quay mà không tới kết cấu quạt. Động cơ chuyên dùng chịu nhiệt, có thể chịu 155độ C, công suất 1,5Kw tốc độ 1450 v/p, số lượng 2cái

- Hệ phun ẩm- Ống thép dẫn hơi. Van xả Đài loan. Ống phụ ẩm Inox D19 : 1bộ

-Ven xả ẩm KT 300 x 300 hợp kim nhôm hoặc tôn tráng kẽm :4cái

- Tủ điện:Vỏ Việt Nam đồng hồ điều khiển nhiệt Đài Loan thiết bị Hàn Quốc có đảo chiều từ động theo thời gian cài đặt. Nhiệt độ, độ ẩm thể hiện trên đồng hồ điện tử để điều khiển môi trường sấy, 1 bộ

- Nồi hơi năng suất hơi 250kg/h

- Phụ kiện khác gồm: Ống hợi nội tuyến, Thiết bị ngưng kết hồi hơi, Gioăng, Ống nối đường hơi tới nồi hơi, dây điện trong hầm

Giá(tham khảo):liên hệ

Lò sấy gỗ-7.5m3-gồm cả vỏ hầm-TD.SA.GO.03

Lò sấy gỗ-7.5m3-gồm cả vỏ hầm Hãng SX: TDIN
Mô tả: (Dài x Rộng xCao)=6000x2500x2500 - Thể tích hầm sấy:37m3 - Công suất sấy :7.5m3 -Dàn nhiệt Chế tạo bằng ống thép chịu nhiệt, cánh tản nhiệt nhôm. Kích thước ống Φ25, đường kính cánh Φ55. hàng nhập khẩu, số lượng :20m -Cụm van điện từ điều khiển hơi, Van gạt hơi Đại Loan - Quạt Công nghệ Đức sản xuất tại Việt Nam Ø600 loại cánh 2 chiều, Cánh quạt thép có thể đảo chiều quay mà không tới kết cấu quạt. Động cơ chuyên dùng chịu nhiệt, có thể chịu 155độ C, công suất 1,5Kw tốc độ 1450 v/p, số lượng 3cái - Hệ phun ẩm- Ống thép dẫn hơi. Van xả Đài loan. Ống phụ ẩm Inox D19 : 1bộ -Ven xả ẩm KT 300 x 300 hợp kim nhôm hoặc tôn tráng kẽm :6cái - Tủ điện:Vỏ Việt Nam đồng hồ điều khiển nhiệt Đài Loan thiết bị Hàn Quốc có đảo chiều từ động theo thời gian cài đặt. Nhiệt độ, độ ẩm thể hiện trên đồng hồ điện tử để điều khiển môi trường sấy, 1 bộ - Nồi hơi năng suất hơi 100kg.h - Phụ kiện khác gồm: Ống hợi nội tuyến, Thiết bị ngưng kết hồi hơi, Gioăng, Ống nối đường hơi tới nồi hơi, dây điện trong hầm
Giá(tham khảo):liên hệ

Lò sấy gỗ-23m3-TD.SA.GO.051

Lò sấy gỗ-23m3 Hãng SX: TDIN
Mô tả:

- Dài x Rộng xCao=5500x5000x3000

- Thể tích hầm sấy:82.5m3

- Công suất sấy :23m3

- Dàn nhiệt Chế tạo bằng ống thép chịu nhiệt, cánh tản nhiệt nhôm. Kích thước ống Φ25,

   đường kính cánh Φ55. hàng nhập khẩu, số lượng :45m

- Cụm van điện từ điều khiển hơi, Van gạt hơi Đại Loan

- Quạt Công nghệ Đức sản xuất tại Việt Nam Ø600 loại cánh 2 chiều, Cánh quạt thép có thể đảo chiều

  quay mà không tới kết cấu quạt. Động cơ chuyên dùng chịu nhiệt, có thể chịu 155độ C, công suất 1,5Kw

  tốc độ 1450 v/p, số lượng 5 cái

- Hệ phun ẩm- Ống thép dẫn hơi. Van xả Đài loan. Ống phụ ẩm Inox D19 : 1bộ

- Ven xả ẩm KT 300 x 300 hợp kim nhôm hoặc tôn tráng kẽm :6cái

- Tủ điện:Vỏ Việt Nam đồng hồ điều khiển nhiệt Đài Loan thiết bị Hàn Quốc có đảo chiều từ động theo

   thời gian cài đặt. Nhiệt độ, độ ẩm thể hiện trên đồng hồ điện tử để điều khiển môi trường sấy, 1 bộ

- Nồi hơi năng suất hơi 250kg.h

- Phụ kiện khác gồm: Ống hợi nội tuyến, Thiết bị ngưng kết hồi hơi, Gioăng, Ống nối đường hơi tới nồi hơi,

  dây điện trong hầm

Giá(tham khảo):liên hệ

Lò sấy gỗ-41,7m3-TD.SA.GO.08

Lò sấy gỗ-41,7m3 Hãng SX: TDIN
Mô tả:

(Dài x Rộng xCao)=6000x6000x4000

- Thể tích hầm sấy:144m3

- Công suất sấy :41,7m3

-Dàn nhiệt Chế tạo bằng ống thép chịu nhiệt, cánh tản nhiệt nhôm. Kích thước ống Φ25, đường kính cánh Φ55. hàng nhập khẩu, số lượng :60m

-Cụm van điện từ điều khiển hơi, Van gạt hơi Đại Loan

- Quạt Công nghệ Đức sản xuất tại Việt Nam Ø600 loại cánh 2 chiều, Cánh quạt thép có thể đảo chiều quay mà không tới kết cấu quạt. Động cơ chuyên dùng chịu nhiệt, có thể chịu 155độ C, công suất 1,5Kw tốc độ 1450 v/p, số lượng 6cái

- Hệ phun ẩm- Ống thép dẫn hơi. Van xả Đài loan. Ống phụ ẩm Inox D19 : 1bộ

-Ven xả ẩm KT 300 x 300 hợp kim nhôm hoặc tôn tráng kẽm :8cái

- Tủ điện:Vỏ Việt Nam đồng hồ điều khiển nhiệt Đài Loan thiết bị Hàn Quốc có đảo chiều từ động theo thời gian cài đặt. Nhiệt độ, độ ẩm thể hiện trên đồng hồ điện tử để điều khiển môi trường sấy, 1 bộ

- Nồi hơi năng suất hơi 500kg.h

- Phụ kiện khác gồm: Ống hợi nội tuyến, Thiết bị ngưng kết hồi hơi, Gioăng, Ống nối đường hơi tới nồi hơi, dây điện trong hầm

Giá(tham khảo):liên hệ

Lò sấy gỗ-7,5m3-TD.SA.GO.09

Lò sấy gỗ-7,5m3 Hãng SX: TDIN
Mô tả:

(Dài x Rộng xCao)=6000x2500x2500

- Thể tích hầm sấy:37,5m3

- Công suất sấy :7,5m3

-Dàn nhiệt Chế tạo bằng ống thép chịu nhiệt, cánh tản nhiệt nhôm. Kích thước ống Φ25, đường kính cánh Φ55. hàng nhập khẩu, số lượng :20m

-Cụm van điện từ điều khiển hơi, Van gạt hơi Đại Loan

- Quạt Công nghệ Đức sản xuất tại Việt Nam Ø600 loại cánh 2 chiều, Cánh quạt thép có thể đảo chiều quay mà không tới kết cấu quạt. Động cơ chuyên dùng chịu nhiệt, có thể chịu 155độ C, công suất 1,5Kw tốc độ 1450 v/p, số lượng 4cái

- Hệ phun ẩm- Ống thép dẫn hơi. Van xả Đài loan. Ống phụ ẩm Inox D19 : 1bộ

-Ven xả ẩm KT 300 x 300 hợp kim nhôm hoặc tôn tráng kẽm :4cái

- Tủ điện:Vỏ Việt Nam đồng hồ điều khiển nhiệt Đài Loan thiết bị Hàn Quốc có đảo chiều từ động theo thời gian cài đặt. Nhiệt độ, độ ẩm thể hiện trên đồng hồ điện tử để điều khiển môi trường sấy, 1 bộ

- Nồi hơi năng suất hơi 100kg.h

- Phụ kiện khác gồm: Ống hợi nội tuyến, Thiết bị ngưng kết hồi hơi, Gioăng, Ống nối đường hơi tới nồi hơi, dây điện trong hầm

Giá(tham khảo):liên hệ

Lò sấy gỗ-9,7m3-TD.SA.GO.010

Lò sấy gỗ-9,7m3 Hãng SX: TDIN
Mô tả:

(Dài x Rộng xCao)=5000x3000x3000

- Thể tích hầm sấy:45m3

- Công suất sấy :9,7m3

-Dàn nhiệt Chế tạo bằng ống thép chịu nhiệt, cánh tản nhiệt nhôm. Kích thước ống Φ25, đường kính cánh Φ55. hàng nhập khẩu, số lượng :25m

-Cụm van điện từ điều khiển hơi, Van gạt hơi Đại Loan

- Quạt Công nghệ Đức sản xuất tại Việt Nam Ø600 loại cánh 2 chiều, Cánh quạt thép có thể đảo chiều quay mà không tới kết cấu quạt. Động cơ chuyên dùng chịu nhiệt, có thể chịu 155độ C, công suất 1,5Kw tốc độ 1450 v/p, số lượng 4cái

- Hệ phun ẩm- Ống thép dẫn hơi. Van xả Đài loan. Ống phụ ẩm Inox D19 : 1bộ

-Ven xả ẩm KT 300 x 300 hợp kim nhôm hoặc tôn tráng kẽm :6cái

- Tủ điện:Vỏ Việt Nam đồng hồ điều khiển nhiệt Đài Loan thiết bị Hàn Quốc có đảo chiều từ động theo thời gian cài đặt. Nhiệt độ, độ ẩm thể hiện trên đồng hồ điện tử để điều khiển môi trường sấy, 1 bộ

- Nồi hơi năng suất hơi 100kg.h

- Phụ kiện khác gồm: Ống hợi nội tuyến, Thiết bị ngưng kết hồi hơi, Gioăng, Ống nối đường hơi tới nồi hơi, dây điện trong hầm

Giá(tham khảo):liên hệ

Chuyển giao công nghệ sấy gỗ-TD.SP.6631

Chuyển giao công nghệ sấy gỗ Hãng SX: Tdin
Mô tả:

Chuyển giao công nghệ sấy gỗ.

Đào tạo và tập huấn công nghệ sấy gỗ Phân loại gỗ theo nhóm gỗ,

xác định độ dốc sấy,

thiết lập chế độ sấy tối ưu cho từng loại gỗ.

Đào tạo cách xếp gỗ trong lò sấy.

Đào tạo phương pháp sấy nâng cao chất lượng gỗ sấy.

Giá(tham khảo):liên hệ

Mô tả hoạt động:


Lò sấy gỗ:

Công nghệ sấy TDIN được công ty CP Công nghiệp Thái Dương nghiên cứu và phát triển nhiều năm.

Công nghệ chính ở đây là công nghệ sử dụng hơi nước trong quá trình sấy.

Công nghệ của chúng tôi được tính toán tối ưu về năng lượng.

Cùng một lượng nguyên liệu đốt cho ta năng suất cao nhất, thời gian sấy ngắn nhất, tỉ lệ hỏng thấp nhất( tối ưu hơn các sản phẩm nhập khẩu) giá thành chỉ bằng 50% giá thiết bị nhập khẩu.

Tất cả các hạng mục được chuẩn hóa tạo thuận lợi cho khách hàng sử dụng khi phải thay thế hoặc bảo trì.

Sản phẩm TDIN chính là sự hợp tác giữa khoa học và đựợc thực tiễn chứng mính tính hiệu quả.

Phim giới thiệu

Phim Thực Tế

 

• Ưu điểm vượt trội

- Sử dụng hơi nước: Tránh hoàn toàn khả năng cháy gỗ

- Điều khiển theo độ ẩm: Vượt trội hơn so với sử dụng Nhiệt kế khô và ướt

- Mô đun hóa, tiêu chuẩn hóa: Giảm giá thành, rút ngắn thời gian giao hàng

- Sản xuất hoàn toàn trong nước: Giảm chi phí và chủ động trong việc bảo trì

- Thiết kế theo điều kiện khí hậu Việt Nam: Sấy tốt hơn, do các sản phẩm nước ngoài sử dụng chương trình có sẵn cho các loại sản phẩm tại nước ngoài, khác xa về điều kiện khí hậu

Các Khách Hàng Chúng Tôi Đã Từng Cung Cấp:

Công Ty Ván Sàn Quốc Tế- Bắc Ninh

Công Ty Yên Sơn - Hưng Yên

Công Ty Hoàng Phú Thành- Quảng Ninh

Công Ty HaVinCo- Hà Nội

Công Ty Phú Đạt - Hòa Bình

Công ty Woodland- Hà Nội

.......

Hãy Liên Hệ, hotline: 0973.00.22.55

Tham Khảo thêm tại đây:  lò sấy gỗ  

 

 


Hình ảnh công trình:


 


Danh mục khách hàng:Catalog:
Tags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
74  -4,850,288
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com