-Buồng phun sơn-2000

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 1100 cao 1940 loại mạ kẽm-TD.HS.TS.0111

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 1100 cao 1940 loại mạ kẽm Hãng SX: tdin/VN
Mô tả:

- Quạt hướng trục TD.QTT.0021- D600

- Lưu lượng : 12000m3/h

- áp lực 250 PA

- Truyền động : gián tiếp

- Động cơ: Việt nam

- Số lương:1 bộ

- Công suất(1,1)kw,3 phase

- Bơm 0,55kw

- Bóng điện 40w 1cái

- Kết cấu khung:

( - Hộp mạ kẽm 40x40 1,2mm

- Vách buồng bằng tôn mạ kẽm 0,75mm

- Máng tràn + bể nước: Inox 430 0,8mm )

- Tủ điện điều khiển quạt, bơm, bóng điện

- Phụ kiện: Đường ống nhựa D48, van khóa nhựa PVC

Giá(tham khảo):liên hệ

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 1400 cao 2000-TD.HS.TS.0112

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 1400 cao 2000 Hãng SX: tdin/VN
Mô tả:

- Quạt hướng trục TD.QTT.0021- D600

- Lưu lượng : 12000m3/h

- áp lực 250 PA

- Truyền động : gián tiếp

- Động cơ: Việt nam

- Số lương:1 bộ

- Công suất(1,1)kw,3 phase

- Bơm 0,55kw

- Bóng điện 40w 1cái

- Kết cấu khung:

( - Hộp mạ kẽm 40x40 1,2mm

- Vách buồng bằng tôn mạ kẽm 0,75mm

- Máng tràn + bể nước: Inox 430 0,8mm )

- Tủ điện điều khiển quạt, bơm, bóng điện

- Phụ kiện: Đường ống nhựa D48, van khóa nhựa PVC

Giá(tham khảo):liên hệ

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 2000 cao 2000-TD.HS.TS.01

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 2000 cao 2000 Hãng SX: tdin/VN
Mô tả:

- Quạt hướng trục TD.QTT.0021- D600

- Lưu lượng : 12000m3/h

- áp lực 250 PA

- Truyền động : gián tiếp

- Động cơ: Việt nam

- Số lương:1 bộ

- Công suất(1.5)kw,3 phase

- Bơm 0.75kw

- Bóng điện 40w 1cái

- Kết cấu khung:

( - Hộp mạ kẽm 40x40 1,2mm

- Vách buồng bằng tôn mạ kẽm 0,75mm

- Máng tràn + bể nước: Inox 430 0,8mm )

- Tủ điện điều khiển quạt, bơm, bóng điện

- Phụ kiện: Đường ống nhựa D48, van khóa nhựa PVC

Giá(tham khảo):liên hệ

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 3000 cao 2000-TD.HS.TS.02

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 3000 cao 2000 Hãng SX: tdin/VN
Mô tả:

- Quạt hướng trục TD.QTT.0021- D600

- Lưu lượng : 12000m3/h

- áp lực 250 PA

- Truyền động : gián tiếp

- Động cơ: Việt nam

- Số lương:2 bộ

- Công suất(1.1)kw,3 phase

- Bơm 0.75kw

- Bóng điện 40w 2cái

- Kết cấu khung:

( - Hộp mạ kẽm 40x40 1,2mm

- Vách buồng bằng tôn mạ kẽm 0,75mm

- Máng tràn + bể nước: Inox 430 0,8mm )

- Tủ điện điều khiển quạt, bơm, bóng điện

- Phụ kiện: Đường ống nhựa D48, van khóa nhựa PVC

Giá(tham khảo):liên hệ

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 3500 cao 2000-TD.HS.TS.03

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 3500 cao 2000 Hãng SX: tdin/VN
Mô tả:

- Quạt hướng trục TD.QTT.0021- D600

- Lưu lượng : 12000m3/h

- áp lực 250 PA

- Truyền động : gián tiếp

- Động cơ: Việt nam

- Số lương:2 bộ

- Công suất(1,1)kw,3 phase

- Bơm 0.75kw

- Bóng điện 40w 2cái

- Kết cấu khung:

( - Hộp mạ kẽm 40x40 1,2mm

- Vách buồng bằng tôn mạ kẽm 0,75mm

- Máng tràn + bể nước: Inox 430 0,8mm )

- Tủ điện điều khiển quạt, bơm, bóng điện

- Phụ kiện: Đường ống nhựa D48, van khóa nhựa PVC

Giá(tham khảo):liên hệ

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 3500 cao 2000-TD.HS.TS.04

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 3500 cao 2000 Hãng SX: tdin/VN
Mô tả:

- Quạt hướng trục TD.QTT.0021- D600

- Lưu lượng : 12000m3/h

- áp lực 250 PA

- Truyền động : gián tiếp

- Động cơ: Việt nam

- Số lương:2 bộ

- Công suất(1.5)kw,3 phase

- Bơm 1.1kw

- Bóng điện 40w 2cái

- Kết cấu khung:

( - Hộp mạ kẽm 40x40 1,2mm

- Vách buồng bằng tôn mạ kẽm 0,75mm

- Máng tràn + bể nước: Inox 430 0,8mm )

- Tủ điện điều khiển quạt, bơm, bóng điện

- Phụ kiện: Đường ống nhựa D48, van khóa nhựa PVC

Giá(tham khảo):liên hệ

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 4000 cao 2000-TD.HS.TS.05

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 4000 cao 2000 Hãng SX: tdin/VN
Mô tả:

- Quạt hướng trục TD.QTT.0021- D600

- Lưu lượng : 12000m3/h

- áp lực 250 PA

- Truyền động : gián tiếp

- Động cơ: Việt nam

- Số lương:2 bộ

- Công suất(1.5)kw,3 phase

- Bơm 1.1kw

- Bóng điện 40w 2cái

- Kết cấu khung:

( - Hộp mạ kẽm 40x40 1,2mm

- Vách buồng bằng tôn mạ kẽm 0,75mm

- Máng tràn + bể nước: Inox 430 0,8mm )

- Tủ điện điều khiển quạt, bơm, bóng điện

- Phụ kiện: Đường ống nhựa D48, van khóa nhựa PVC

Giá(tham khảo):liên hệ

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 5000 cao 2000-TD.HS.TS.06

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 5000 cao 2000 Hãng SX: tdin/VN
Mô tả:

- Quạt hướng trục TD.QTT.0021- D600

- Lưu lượng : 12000m3/h

- áp lực 250 PA

- Truyền động : gián tiếp

- Động cơ: Việt nam

- Số lương:3 bộ

- Công suất(1.5)kw,3 phase

- Bơm 1.1kw

- Bóng điện 40w 4cái

- Kết cấu khung:

( - Hộp mạ kẽm 40x40 1,2mm

- Vách buồng bằng tôn mạ kẽm 0,75mm

- Máng tràn + bể nước: Inox 430 0,8mm )

- Tủ điện điều khiển quạt, bơm, bóng điện

- Phụ kiện: Đường ống nhựa D48, van khóa nhựa PVC

Giá(tham khảo):liên hệ

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 5500 cao 2000-TD.HS.TS.07

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 5500 cao 2000 Hãng SX: tdin/VN
Mô tả:

- Quạt hướng trục TD.QTT.0021- D600

- Lưu lượng : 12000m3/h

- áp lực 250 PA

- Truyền động : gián tiếp

- Động cơ: Việt nam

- Số lương:3 bộ

- Công suất(1.5)kw,3 phase

- Bơm 1.1kw

- Bóng điện 40w 4cái

- Kết cấu khung:

( - Hộp mạ kẽm 40x40 1,2mm

- Vách buồng bằng tôn mạ kẽm 0,75mm

- Máng tràn + bể nước: Inox 430 0,8mm )

- Tủ điện điều khiển quạt, bơm, bóng điện

- Phụ kiện: Đường ống nhựa D48, van khóa nhựa PVC

Giá(tham khảo):liên hệ

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 6000 cao 2000-TD.HS.TS.08

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 6000 cao 2000 Hãng SX: tdin/VN
Mô tả:

- Quạt hướng trục TD.QTT.0021- D600

- Lưu lượng : 12000m3/h

- áp lực 250 PA

- Truyền động : gián tiếp

- Động cơ: Việt nam

- Số lương:3 bộ

- Công suất(1.5)kw,3 phase

- Bơm 1.5kw

- Bóng điện 40w 4cái

- Kết cấu khung:

( - Hộp mạ kẽm 40x40 1,2mm

- Vách buồng bằng tôn mạ kẽm 0,75mm

- Máng tràn + bể nước: Inox 430 0,8mm )

- Tủ điện điều khiển quạt, bơm, bóng điện

- Phụ kiện: Đường ống nhựa D48, van khóa nhựa PVC

Giá(tham khảo):liên hệ

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 4000 cao 2000 loại bể 1.2-TD.HS.TS.051

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 4000 cao 2000 loại bể 1.2 Hãng SX: tdin/VN
Mô tả:

- Quạt hướng trục TD.QTT.0021- D600

- Lưu lượng : 12000m3/h

- áp lực 250 PA

- Truyền động : gián tiếp

- Động cơ: Việt nam

- Số lương:2 bộ

- Công suất(1.5)kw,3 phase

- Bơm 1.1kw

- Bóng điện 40w 2cái

- Kết cấu khung:

( - Hộp mạ kẽm 40x40 1,2mm

- Vách buồng bằng tôn mạ kẽm 0,75mm

- Máng tràn + bể nước: Inox 430 1.2mm )

- Tủ điện điều khiển quạt, bơm, bóng điện

- Phụ kiện: Đường ống nhựa D48, van khóa nhựa PVC

Giá(tham khảo):liên hệ

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 2000 cao 2000-TD.HS.TS.011

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 2000 cao 2000 Hãng SX: tdin/VN
Mô tả:

- Quạt hướng trục TD.QTT.0021- D600

- Lưu lượng : 12000m3/h

- áp lực 250 PA

- Truyền động : gián tiếp

- Động cơ: Việt nam

- Số lương:2 bộ

- Công suất(1.1)kw,3 phase

- Bơm 0.75kw

- Bóng điện 40w 1cái

- Kết cấu khung:

( - Hộp mạ kẽm 40x40 1,2mm

- Vách buồng bằng tôn mạ kẽm 0,75mm

- Máng tràn + bể nước: Inox 430 0,8mm )

- Tủ điện điều khiển quạt, bơm, bóng điện

- Phụ kiện: Đường ống nhựa D48, van khóa nhựa PVC

Giá(tham khảo):liên hệ

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 3000 cao 2000-TD.HS.TS.02

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 3000 cao 2000 Hãng SX: tdin/VN
Mô tả:

- Quạt hướng trục TD.QTT.0021- D600

- Lưu lượng : 12000m3/h

- áp lực 250 PA

- Truyền động : gián tiếp

- Động cơ: Việt nam

- Số lương:2 bộ

- Công suất(1.1)kw,3 phase

- Bơm 0.75kw

- Bóng điện 40w 2cái

- Kết cấu khung:

( - Hộp mạ kẽm 40x40 1,2mm

- Vách buồng bằng tôn mạ kẽm 0,75mm

- Máng tràn + bể nước: Inox 430 0,8mm )

- Tủ điện điều khiển quạt, bơm, bóng điện

- Phụ kiện: Đường ống nhựa D48, van khóa nhựa PVC

Giá(tham khảo):liên hệ

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 2000 cao 2000; sâu 2000 - phòng nổ-TD.HS.TS.0112

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 2000 cao 2000; sâu 2000 - phòng nổ Hãng SX: tdin/VN
Mô tả:

- Quạt hướng trục TD.QTT.0021- D600

- Lưu lượng : 11000m3/h

- áp lực 250 PA

- Truyền động : gián tiếp

- Động cơ: Việt nam ( Phòng nổ )

- Số lương:1 bộ

- Công suất(1.5)kw,3 phase

- Bơm 0.75kw :

- Bóng điện : phòng nổ ( Trung Quốc )

- Kết cấu khung vách:

Thép tấm dày 1.2mm

- Vách buồng bằng tôn dày 1.2mm

- Máng tràn + bể nước: Inox 430 0,8mm )

- Tủ điện điều khiển quạt, bơm, bóng điện: Phòng nổ 

- Phụ kiện: Đường ống nhựa D48, van khóa nhựa PVC

Giá(tham khảo):liên hệ

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 2000 cao 2000-TD.HS.TS.0101

Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 2000 cao 2000 Hãng SX: tdin/VN
Mô tả:

Lưu lượng quạt hút  12000 m3/h 
Áp lực quạt hút  ≥ 250 PA
Số lượng quạt hút  3
Công suất quạt hút  1.5kW
Công suất bơm nước   1.5kW
Quy cách bóng đèn trong buồng  40W
Số lượng bóng điện   4
Quy cách bỏ buồng sơn  Tôn kẽm (dày 1.2 - 1.3 mm) 
Quy cách vách buồng sơn  Tôn mạ kẽm (dày 0.7 - 1 mm) 
Quy cách máng tràn và bể nước  Thép không gỉ 430 (dày 0.8 mm - 1 mm)  
Tủ điện điều khiển: quạt, bơm, bóng điện 
- Phụ kiện: Đường ống nhựa D48, van khóa nhựa PVC

Giá(tham khảo):liên hệ

Buồng sơn màng nước 2m bóng điện phòng nổ-TD.SP.6313

Buồng sơn màng nước 2m bóng điện phòng nổ Hãng SX: Tdin20
Mô tả:

Quạt hướng trục

- Lưu lượng : 12000m3/h

- Truyền động : gián tiếp

 - Số lượng:1 bộ

- Công suất(1.5)kw,3 phase

- Bơm 0.75kw điện 220v

- Bóng điện phòng nổ

- Kết cấu khung thép

- Máng tràn + bể nước: Inox 430

- Tủ điện điều khiển quạt, bơm, bóng điện

- Phụ kiện: Đường ống nhựa D48, van khóa
Giá(tham khảo):liên hệ

ống thoát khí D600-TD.SP.6314

ống thoát khí D600 Hãng SX: Tdin20
Mô tả:

-Vật liệu inox 201

 Dày 1mm
Giá(tham khảo):liên hệ

Thiết bị bù áp phòng sơn -TD.SP.6315

Thiết bị bù áp phòng sơn Hãng SX: Tdin20
Mô tả:

Quạt hướng trục :

- Lưu lượng :24.000 m3/h

- Số lượng:1 bộ

- Công suất3  kw,3 phase ,

- hộp lọc thô kích thước 1000*1000*500

-Tấm lọc tinh  kích thước 600*600*20

- Ống dẫn khí bù áp   vuông 600*600  ( theo thực tế công trường)

Giá(tham khảo):liên hệ

Vận chuyển + lắp đặt -TD.SP.6316

Vận chuyển + lắp đặt Hãng SX: Tdin20
Mô tả:

Xe tải 1,25 tấn

 -lắp đặt hệ thống buồng sơn

- lắp đặt hệ thống bù áp buồng sơn

- cung cấp vật tư đường nước từ nguồn vào

Hệ thống thoát nước . dây điện từ nguồn

 Tổng vào các tủ điện củ buồng sơn

Giá(tham khảo):liên hệ

Mô tả hoạt động:


Xem thêm

Nguyên lý làm việc:

- Trong quá trình sơn luợng sơn bay ra rất lớn, do vậy sử dụng tháp phun sơn để tạo áp lực hút bụi sơn qua tháp lọc.

Tháp lọc sử dụng màng nuớc để dập bụi, khí sạch còn lại theo đuờng ống khói đi ra ngoài khu vực sơn.

- Khi hút sơn yêu cầu cần phòng kín, sử dụng lọc không khí tự nhiên cấp nguợc lại cho khu vực sơn. 

Việc này nhằm tránh không cho bụi bẩn bay vào khu vực sơn nhằm nâng cao chất luợng của sản phẩm sơn.

Thiết bị thu bụi sơn kiểm hai màng nước được công ty thái dương phân phối và bán ra toàn quốc.

Thiết bị đã đạt hiệu quản rất tốt và giá thành rẻ.

Mô hình buồng sơn

 


Hình ảnh công trình:


Danh mục hình ảnh
buồng phun sơn gỗ
buồng sơn văn phú

buồng phun sơn 3m

buồng sơn 5,5 m có vách 2 bên
Buồng phun sơn thí nghiệm loại 1,4m
buồng thu bụi sơn bằng màng lọc sợi thủy tỉnh, kiểu thu bụi khô
Buồng sấy sơn 40 độ C

buồng sửa sơn(trong dự án nhà máy piaggo) gồm hệ thống lọc bụi sơn bằng tấm lọc sợi thủy tinh

Hệ thống tiêu âm cho quạt

hệ thống lọc bụi và khử mùi bằng than hoạt tính 3 lớp

buồng sơn cho đồ gốm loại 5,5 m
buồng sơn màng nước cho công ty sản xuất đồ giáo dục, sản phẩm bằng composite và các sản phẩm bằng nhựa

buồng sơn màng nước cho xưởng sản xuất sơn kính

 

 


Danh mục khách hàng:


 • Công ty Khánh An-Hòa Đức
 • Công ty nội thất nhà Xinh - Văn Điển
 • Công ty BGS - Kính - Văn Điển
 • Công ty nội thất Tây Hồ - Bắc Ninh
 • Công ty Foster đà nẵng
 • Công ty Tân phú Hà-Woodland
 • Công ty nội thất GSC—Thuờng tín—Hà Nội
 • Công ty nội thất Allico—Hà Nội
 • Công ty Đại Hải Thành– Hải Phòng
 • Công ty An Chi– sx đồ Gốm—Hung Yên
 • Công ty nội thất Zip
 • Công ty Hừng Đông - Hà Đông
 • Công ty AMORE - Hoài Đức
 • Công ty Đại Đức - Hoài Đức
 • Công ty Tân Đại Đức - Móng cái
 • Trung tâm kiểm nghiệm - Viện môi trường - Hà Nội
 • CTY TNHH QUMI VN
 • CTY TNHH An Chi
 • CTy TNHH Gas Petrolmex Hải Phòng
 • CTY TNHH Nguyễn Khoa Hà Nam
 • CTY TNHH LiLAMA 3 DAi NIPPON
 • CTy CP KT CN và TM Ban Mai
 • CN CTY DVDT và PT Tây Hồ
 • CTY Nội thất Văn Phú
 • CTy VINTEC
 • CTY TRIOM Spa
 • CTY Thiên Hồng
 • CTY Thế Long
 • CTY Nội thất Minh Long - Quảng Ninh
 • CTY KORG - Hải Phòng
 • CTY Forter - Đà Nẵng
 • CTY Nội thất Dalinh
 • CTY XD và địa ốc DK
 • CTY ATCOM- Yên Viên
 • CTY KOVI- Hoài đức - Hàn Quốc
 • CTY Yamaha - Sóc sơn
 • CTY DAEWOO Viêt nam- Thanh trì
 • CTY Ban mai - Đào Tấn
 • CTY nội thất KB
 • CTY Nội thất DUY TÂN
 • CTY Hoàng Kim- thịnh liệt
 • CTY SX Khung ảnh - đường bưởi - Hà Nội
 • CTY Đại Hữu

 • Catalog:


  catalog bạn có thể yêu cầu chúng tôi gửi trực tiếp.

  gồm các loại kích thước rộng từ 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m

  các loại độ sâu khác nhau,

  các loại buồng sơn theo các nhu cầu sản phẩm khác nhau

  các thiết bị khử mùi sơn

  các thiết bị sơn tự động

  buồng phun sơn, thiết bị sơn, thiết bị hút bụi sơn, hút bụi sơn, thu bụi sơn, các giải pháp sơn, thiết kế và tư vấn buồng sơn

   

  SẢN PHẨM LỰA CHỌN THÊM

  Thiết bị

  Miêu tả

  Bộ cấp khí sạch

  Nhằm cấp khí sạch cho khu vực sơn.

  Bao gồm bộ lọc bụi

  Ống nối thêm

  Ống tráng kẽm. 500x500

  Cút ngoặt

  Cút ngoặt 90 độ 500x500

  Quạt hút

  Quạt hút thay thế, loại 1,1 hoặc 1,5kW. Có thể lắp lẫn

  Bơm nước

  Bơm từ 0,75 đến 2,2. Thiết kế cho buồng sơn

  Đèn phòng nổ

  Loại đèn chuyên dụng phòng nổ. Phục vụ cho phòng tiêu chuẩn cao

  Tấm lọc khí sơ cấp

  Tấm 1m2, bao gồm cả khung đỡ

  Vách thu

  Vách thu mở rộng. Chọn theo buồng sơn  Tags: sơn súng phun máy phun phun sơn thu bụi sơn

  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  Văn phòng :3.7500794

  tdin
  Mr. Lam :0973.00.22.55

  tdin
  Mr.Vị :0968.010204

  tdin
  Mr.Cảnh :0973567489

  tdin
  Vinh :0982309525

  tdin
  © - Coppyright By 
  72  -4,850,286
  Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
  Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
  Điện thoại04.37500794
  Email:tdin@td-in.com