-Máy hút bụi rũ khí nén

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 4888m3h-TD.HB.KN.06.01

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 4888m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:3kW

- Lưu lượng: 4888m3/h

-Áp lực quạt:138mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(1000x1920x4100

- Quạt sử dụngTD.QHK46.005

- Số túi vải:32

Giá(tham khảo):118.382.992 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 6110m3h-TD.HB.KN.06.02

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 6110m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:4,5kW

- Lưu lượng: 6110m3/h

-Áp lực quạt:161mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(1000x1920x4100

- Quạt sử dụngTD.QHK46.006

- Số túi vải:40

Giá(tham khảo):131.332.104 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 7332m3h-TD.HB.KN.06.03

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 7332m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:7,5kW

- Lưu lượng: 7332m3/h

-Áp lực quạt:203mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(1130x1920x4100

- Quạt sử dụngTD.QHK46.007

- Số túi vải:48

Giá(tham khảo):149.059.664 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 8554m3h-TD.HB.KN.06.04

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 8554m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:7,5kW

- Lưu lượng: 8554m3/h

-Áp lực quạt:203mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(1260x1920x4100

- Quạt sử dụngTD.QHK46.007

- Số túi vải:56

Giá(tham khảo):159.276.256 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 9776m3h-TD.HB.KN.06.05

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 9776m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:11kW

-Lưu lượng: 9776m3/h

-Áp lực quạt:222mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

-Kích thước: DxRxC(1390x1920x4100

-Quạt sử dụngTD.QHK46.008

-Số túi vải:64, loại vải lọc PE500

- Xương túi lọc Phi 4

- Tôn khung máy 2mm

- Sơn 2 lớp

 

Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 10997m3h-TD.HB.KN.06.06

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 10997m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:15kW

- Lưu lượng: 10997m3/h

-Áp lực quạt:251mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(1520x1920x4100

- Quạt sử dụngTD.QHK46.009

- Số túi vải:72

Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 12219m3h-TD.HB.KN.06.07

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 12219m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:15kW

- Lưu lượng: 12219m3/h

-Áp lực quạt:251mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(1650x1920x4100

- Quạt sử dụngTD.QHK46.009

- Số túi vải:80

Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 13441m3h-TD.HB.KN.06.08

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 13441m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:18,5kW

- Lưu lượng: 13441m3/h

-Áp lực quạt:282mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(1780x1920x4100

- Quạt sử dụngTD.QHK46.010

- Số túi vải:88

Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 15885m3h-TD.HB.KN.06.09

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 15885m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:30kW

- Lưu lượng: 15885m3/h

-Áp lực quạt:338mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(2040x1920x4100

- Quạt sử dụngTD.QHK46.011

- Số túi vải:104

Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 18329m3h-TD.HB.KN.06.010

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 18329m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:30kW

- Lưu lượng: 18329m3/h

-Áp lực quạt:338mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(2300x1920x4100

- Quạt sử dụngTD.QHK46.011

- Số túi vải:120

Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 20773m3h-TD.HB.KN.06.011

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 20773m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:30kW

- Lưu lượng: 20773m3/h

-Áp lực quạt:320mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(2560x1920x4100

- Quạt sử dụngTD.QHK46.013

- Số túi vải:136

Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 23216m3h-TD.HB.KN.06.012

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 23216m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:22kW

- Lưu lượng: 23216m3/h

-Áp lực quạt:234mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(2820x1920x4100

- Quạt sử dụngTD.QHK46.014

- Số túi vải:152

Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 25660m3h-TD.HB.KN.06.013

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 25660m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:22kW

- Lưu lượng: 25660m3/h

-Áp lực quạt:223mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(3080x1920x4100

- Quạt sử dụngTD.QHK4.018

- Số túi vải:168

Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 28104m3h-TD.HB.KN.06.014

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 28104m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:37kW

- Lưu lượng: 28104m3/h

-Áp lực quạt:269mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(3340x1920x4100

- Quạt sử dụng TD.QHK46.015

- Số túi vải:184

Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 31770m3h-TD.HB.KN.06.015

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 31770m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:30kW

- Lưu lượng: 31770m3/h

-Áp lực quạt:194mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(3730x1920x4100

- Quạt sử dụngTD.QHK46.017

- Số túi vải:208

Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 35435m3h-TD.HB.KN.06.016

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 35435m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:22kW

- Lưu lượng: 35435m3/h

-Áp lực quạt:144mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(4120x1920x4100

- Quạt sử dụngTD.QHK4.022

- Số túi vải:232

Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 39101m3h-TD.HB.KN.06.017

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 39101m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:30kW

- Lưu lượng: 39101m3/h

-Áp lực quạt:171mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(4510x1920x4100

- Quạt sử dụngTD.QHK4.023

- Số túi vải:256

Giá(tham khảo):581.381.632 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 42767m3h-TD.HB.KN.06.018

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 42767m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:30kW

- Lưu lượng: 42767m3/h

-Áp lực quạt:171mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(4900x1920x4100

- Quạt sử dụngTD.QHK4.023

- Số túi vải:280

Giá(tham khảo):611.001.152 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 46432m3h-TD.HB.KN.06.019

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 46432m3h Hãng SX: TDIN
Mô tả:

Công suất quạt hút:30kW

- Lưu lượng: 46432m3/h

-Áp lực quạt:145mmH20

-Nguồn điện:3 Phase

- Kích thước: DxRxC(5290x1920x4100

- Quạt sử dụngTD.QHK46.020

- Số túi vải:304

Giá(tham khảo):618.037.440 ₫

Mô tả hoạt động:


tom tat


Hình ảnh công trình:Danh mục khách hàng:Catalog:
Tags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
71  -4,850,285
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com