Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

Phần mềm Quản lý thiết bị cơ điện vận tải (bảo dưỡng, bảo trì thiết bị)

TD.D1.PQ.P1.12828

- Quản lý chung:

+ Cập nhật danh sách thiết bị, tài sản, thời gian đưa vào sử dụng

+ Thiết lập thông số cho thiết bị như năng suất, vật tư, tiêu hao nhiêu liệu, tính toán năng suất thiết bị theo thời gian….

+ Quản lý danh sách thiết bị, phụ tùng thay thế

+ Quản lý sửa chữa, bảo dưỡng các cấp

+ Báo cáo chi phí sửa chữa"
 + Quản lý nhật trình

+ Quản lý sử dụng thiết bị

+ Quản lý bảo hiểm, đăng kiểm

- Quản lý thiết bị

+ Quản lý thông tin về thiết bị

+ Quản lý về vị trí lắp đặt

+ Quản lý điều chuyển

+ Quản lý chi tiết vật tư phụ tùng thay thế

- Quản lý sử dụng thiết bị: quản lý thời
gian chạy, ngừng máy

- Quản lý bảo trì sự cố:

+ Yêu cầu bảo trì

+ Kế hoạch bảo trì
 + Công việc bảo trì

- Quản lý kế hoạch kế hoạch sản xuất, nâng cấp: cập nhật kế hoạch sản xuất, kế hoạch nâng cấp.

- Quản lý bảo trì ngăn ngừa:

+ Cập nhật, định nghĩa công việc của bảo trì

+ Cập nhật nguồn lực bảo trì

+ Lập lịch trình bảo trì ngăn ngừa
+ Định nghĩa chu kỳ thực hiện

+ Ấn định thời gian thực hiện

+ Lập và duyệt kế hoạch bảo trì

- Cho phép người quản lý có thể điều động, theo dõi lịch trình, xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình xử lý.

- Báo cáo quản trị

+ Báo cáo quản trị công tác thực hiện bảo trì

+ Báo cáo quản trị tình hình công việc

+ Báo cáo quản trị chi phí

Liên hệ

  • Mô tả sản phẩm
  • Sản phẩm mua cùng
  • Hướng dẫn mua hàng

- Quản lý chung:

+ Cập nhật danh sách thiết bị, tài sản, thời gian đưa vào sử dụng

+ Thiết lập thông số cho thiết bị như năng suất, vật tư, tiêu hao nhiêu liệu, tính toán năng suất thiết bị theo thời gian….

+ Quản lý danh sách thiết bị, phụ tùng thay thế

+ Quản lý sửa chữa, bảo dưỡng các cấp

+ Báo cáo chi phí sửa chữa"
 + Quản lý nhật trình

+ Quản lý sử dụng thiết bị

+ Quản lý bảo hiểm, đăng kiểm

- Quản lý thiết bị

+ Quản lý thông tin về thiết bị

+ Quản lý về vị trí lắp đặt

+ Quản lý điều chuyển

+ Quản lý chi tiết vật tư phụ tùng thay thế

- Quản lý sử dụng thiết bị: quản lý thời
gian chạy, ngừng máy

- Quản lý bảo trì sự cố:

+ Yêu cầu bảo trì

+ Kế hoạch bảo trì
 + Công việc bảo trì

- Quản lý kế hoạch kế hoạch sản xuất, nâng cấp: cập nhật kế hoạch sản xuất, kế hoạch nâng cấp.

- Quản lý bảo trì ngăn ngừa:

+ Cập nhật, định nghĩa công việc của bảo trì

+ Cập nhật nguồn lực bảo trì

+ Lập lịch trình bảo trì ngăn ngừa
+ Định nghĩa chu kỳ thực hiện

+ Ấn định thời gian thực hiện

+ Lập và duyệt kế hoạch bảo trì

- Cho phép người quản lý có thể điều động, theo dõi lịch trình, xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình xử lý.

- Báo cáo quản trị

+ Báo cáo quản trị công tác thực hiện bảo trì

+ Báo cáo quản trị tình hình công việc

+ Báo cáo quản trị chi phí


BẠN CÓ THỂ GỌI CHÚNG TÔI THEO SỐ HOTLINE

  • Mr Vị - 0968.010204
  • Mr Cảnh - 0963.010304
  • Mr - Lam - 0973.002255
  • Văn phòng- 024.37500794

Gửi mail cho chúng tôi

Đến trực tiếp văn phòng

  • địa chỉ: KCN Trường an - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội
  • tìm trên google MAP: từ khóa" tdin.jsc"

BẢN ĐỒ

Sản phẩm cùng nhóm
Phần mềm Quản lý thiết bị cơ điện vận tải (bảo dưỡng, bảo trì thiết bị)

Phần mềm Quản lý thiết bị cơ điện vận tải (bảo dưỡng, bảo trì thiết bị)

Liên hệ

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

Liên hệ

Phần mềm quản lý vật tư

Phần mềm quản lý vật tư

Liên hệ