Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

td.D1.PQ.P1.12827

- Quản lý nhân sự
 
+Tuyển dụng

 + Quản lý đào tạo.
 
+ Quản lý nhân sự
 
+ Chấm công
 
+ Quản lý phép...

- Quản lý tiền lương
 
+  Thanh toán lương theo bộ phận, theo kỳ, chi tiết lương theo bộ phận, theo kỳ, phân bổ lương theo sản phẩm..,

 +  Loại thu nhập tính thuế, chỉ tiêu thu nhập/giảm trừ, các loại lương ...

- Quản lý bảo hiểm

 +  Cập nhật số liệu (thông tin bảo hiểm, công đoàn, quá trình tham gia BHXH, danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, hợp đồng lao động ... )

 +  Báo cáo bảo hiểm (Danh sách lao động đề nghị cấp số BHXH,
  lao động tham gia bảo hiểm,
  Danh sách lao động thanh toán theo chế độ,
  Danh sách nhân viên chưa có sổ BHXH, BHYT ..."

Liên hệ

  • Mô tả sản phẩm
  • Sản phẩm mua cùng
  • Hướng dẫn mua hàng

- Quản lý nhân sự
 
+Tuyển dụng

 + Quản lý đào tạo.
 
+ Quản lý nhân sự
 
+ Chấm công
 
+ Quản lý phép...

- Quản lý tiền lương
 
+  Thanh toán lương theo bộ phận, theo kỳ, chi tiết lương theo bộ phận, theo kỳ, phân bổ lương theo sản phẩm..,

 +  Loại thu nhập tính thuế, chỉ tiêu thu nhập/giảm trừ, các loại lương ...

- Quản lý bảo hiểm

 +  Cập nhật số liệu (thông tin bảo hiểm, công đoàn, quá trình tham gia BHXH, danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, hợp đồng lao động ... )

 +  Báo cáo bảo hiểm (Danh sách lao động đề nghị cấp số BHXH,
  lao động tham gia bảo hiểm,
  Danh sách lao động thanh toán theo chế độ,
  Danh sách nhân viên chưa có sổ BHXH, BHYT ..."


BẠN CÓ THỂ GỌI CHÚNG TÔI THEO SỐ HOTLINE

  • Mr Vị - 0968.010204
  • Mr Cảnh - 0963.010304
  • Mr - Lam - 0973.002255
  • Văn phòng- 024.37500794

Gửi mail cho chúng tôi

Đến trực tiếp văn phòng

  • địa chỉ: KCN Trường an - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội
  • tìm trên google MAP: từ khóa" tdin.jsc"

BẢN ĐỒ

Sản phẩm cùng nhóm
Phần mềm Quản lý thiết bị cơ điện vận tải (bảo dưỡng, bảo trì thiết bị)

Phần mềm Quản lý thiết bị cơ điện vận tải (bảo dưỡng, bảo trì thiết bị)

Liên hệ

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

Liên hệ

Phần mềm quản lý vật tư

Phần mềm quản lý vật tư

Liên hệ