Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

Thiết bị hút bụi

Thiết bị hút bụi

Dây chuyền sản xuất nhũ tương

Dây chuyền sản xuất nhũ tương

Sản phẩm mới

Máy hút bụi TDIN V8 45kW

Máy hút bụi TDIN V8 45kW

258,000,000

Máy hút bụi túi 5500m3/h 7,5kW

Máy hút bụi túi 5500m3/h 7,5kW

38,000,000

Máy hút bụi túi 4000m3/h 5,5kW

Máy hút bụi túi 4000m3/h 5,5kW

24,000,000

Máy hút bụi khí nén 22kW 20000m3/h

Máy hút bụi khí nén 22kW 20000m3/h

Liên hệ

CYLON HÚT BỤI SƠN

CYLON HÚT BỤI SƠN

Liên hệ

Hút bụi máy chà nhám thùng 4kw

Hút bụi máy chà nhám thùng 4kw

Liên hệ

xyclone 2,6

xyclone 2,6

Liên hệ

xyclone 2,5

xyclone 2,5

Liên hệ

xyclone 2,5

xyclone 2,5

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 12044m3h

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 12044m3h

86,981,000

Xyclone 1,4

Xyclone 1,4

57,605,184

Xyclone 1,3

Xyclone 1,3

51,198,076

Xyclone 1,2

Xyclone 1,2

44,438,284

Xyclone 1,1

Xyclone 1,1

38,795,328

Xyclone 1

Xyclone 1

32,329,440

Xyclone 900

Xyclone 900

26,451,360

Xyclone 800

Xyclone 800

21,631,334

Xyclone 700

Xyclone 700

16,458,624

Xyclone 600

Xyclone 600

13,049,338

Xyclone 1,7

Xyclone 1,7

Liên hệ

Xyclone 1,6

Xyclone 1,6

Liên hệ

Xyclone 1,5

Xyclone 1,5

Liên hệ

Xyclone 1,4

Xyclone 1,4

Liên hệ

Xyclone 1,3

Xyclone 1,3

Liên hệ

Xyclone 1,2

Xyclone 1,2

Liên hệ

Xyclone 1,1

Xyclone 1,1

Liên hệ

Xyclone 1

Xyclone 1

Liên hệ

Xyclone 0,9

Xyclone 0,9

Liên hệ

Xyclone 0,8

Xyclone 0,8

Liên hệ

Xyclone 0,7

Xyclone 0,7

Liên hệ

Xyclone 0,6

Xyclone 0,6

Liên hệ

Xyclone 0,5

Xyclone 0,5

Liên hệ

Tháp đệm rửa khí 4900-5700m3/h

Tháp đệm rửa khí 4900-5700m3/h

Liên hệ

Tháp đệm rửa khí 4100-4900m3/h

Tháp đệm rửa khí 4100-4900m3/h

Liên hệ

Tháp đệm rửa khí 3400-4100m3/h

Tháp đệm rửa khí 3400-4100m3/h

Liên hệ

Tháp đệm rửa khí 2700-3400m3/h

Tháp đệm rửa khí 2700-3400m3/h

Liên hệ

Tháp đệm rửa khí 2100-2700m3/h

Tháp đệm rửa khí 2100-2700m3/h

Liên hệ

Tháp đệm rửa khí 1600-2100m3/h

Tháp đệm rửa khí 1600-2100m3/h

Liên hệ

Tháp đệm rửa khí 1200-1600m3/h

Tháp đệm rửa khí 1200-1600m3/h

Liên hệ

Tháp đệm rửa khí 600-1200m3/h

Tháp đệm rửa khí 600-1200m3/h

Liên hệ

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 4500m3h

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 4500m3h

Liên hệ

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 42168m3h

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 42168m3h

Liên hệ

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 38976m3h

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 38976m3h

Liên hệ

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 29284m3h

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 29284m3h

Liên hệ

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 25261m3h

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 25261m3h

Liên hệ

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 21240m3h

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 21240m3h

Liên hệ

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 15904m3h

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 15904m3h

Liên hệ

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 9744m3h

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 9744m3h

Liên hệ

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 8120m3h

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 8120m3h

Liên hệ

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 7321m3h

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 7321m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 42168m3h

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 42168m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 38976m3h

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 38976m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 29284m3h

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 29284m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 25261m3h

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 25261m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 21240m3h

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 21240m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 15904m3h

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 15904m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 9744m3h

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 9744m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 8120m3h

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 8120m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 7321m3h

Máy hút bụi công nghiệp ly tâm-xyclone 7321m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 46432m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 46432m3h

618,037,440

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 42767m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 42767m3h

611,001,152

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 39101m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 39101m3h

581,381,632

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 35435m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 35435m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 31770m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 31770m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 28104m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 28104m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 25660m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 25660m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 23216m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 23216m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 20773m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 20773m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 18329m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 18329m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 15885m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 15885m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 13441m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 13441m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 12219m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 12219m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 10997m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 10997m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 9776m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 9776m3h

Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 8554m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 8554m3h

159,276,256

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 7332m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 7332m3h

149,059,664

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 6110m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 6110m3h

131,332,104

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 4888m3h

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 4888m3h

118,382,992