Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Quạt hướng trục

Quạt hướng trục

Quạt chuyên ngành

Quạt chuyên ngành

Phụ tùng quạt công nghiệp

Phụ tùng quạt công nghiệp

Sản phẩm mới

Quạt hút khí-81000m3/h 120 mm/H2O

Quạt hút khí-81000m3/h 120 mm/H2O

Liên hệ

Quạt hút khí-20.000 – 25.000 m3/h 230 - 170 mm/H2O

Quạt hút khí-20.000 – 25.000 m3/h 230 - 170 mm/H2O

Liên hệ

Quạt hút khí-22.000 - 27.000 m3/h 230 - 200 mm/H2O

Quạt hút khí-22.000 - 27.000 m3/h 230 - 200 mm/H2O

Liên hệ

Quạt hút khí-30.000 – 35.000 m3/h 220 - 250 mm/H2O

Quạt hút khí-30.000 – 35.000 m3/h 220 - 250 mm/H2O

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-55kw

Quạt inox chịu hóa chất-55kw

Liên hệ

TD.SP quạt trục D700

TD.SP quạt trục D700

Liên hệ

TD.SP quạt hướng trục

TD.SP quạt hướng trục

Liên hệ

quạt li tâm 22kw

quạt li tâm 22kw

Liên hệ

Quạt trục tròn công nghiệp 5000 m3h 1,1kw

Quạt trục tròn công nghiệp 5000 m3h 1,1kw

Liên hệ

lắp đặt quạt trục 600- trên cao 4m

lắp đặt quạt trục 600- trên cao 4m

Quạt inox chịu hóa chất-30kw

Quạt inox chịu hóa chất-30kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-22kw

Quạt inox chịu hóa chất-22kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-18,5kw

Quạt inox chịu hóa chất-18,5kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-15kw

Quạt inox chịu hóa chất-15kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-30kw

Quạt inox chịu hóa chất-30kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-22kw

Quạt inox chịu hóa chất-22kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-18,5kw

Quạt inox chịu hóa chất-18,5kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-15kw

Quạt inox chịu hóa chất-15kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-11kw

Quạt inox chịu hóa chất-11kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-5,5kw

Quạt inox chịu hóa chất-5,5kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-4,5kw

Quạt inox chịu hóa chất-4,5kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-3kw

Quạt inox chịu hóa chất-3kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-2,2kw

Quạt inox chịu hóa chất-2,2kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-1,5kw

Quạt inox chịu hóa chất-1,5kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-1,5kw

Quạt inox chịu hóa chất-1,5kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-11kw

Quạt inox chịu hóa chất-11kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-1,1kw

Quạt inox chịu hóa chất-1,1kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-4,5kw

Quạt inox chịu hóa chất-4,5kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-0,55kw

Quạt inox chịu hóa chất-0,55kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-3kw

Quạt inox chịu hóa chất-3kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-0,37kw

Quạt inox chịu hóa chất-0,37kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-1,7kw

Quạt inox chịu hóa chất-1,7kw

Liên hệ

Quạt inox chịu hóa chất-0,25kw

Quạt inox chịu hóa chất-0,25kw

Liên hệ

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-31738 m3h 4kw

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-31738 m3h 4kw

Liên hệ

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-28954 m3h 4kw

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-28954 m3h 4kw

Liên hệ

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-26170 m3h 3kw

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-26170 m3h 3kw

Liên hệ

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-23386 m3h 3kw

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-23386 m3h 3kw

Liên hệ

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-20602 m3h 2,2kw

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-20602 m3h 2,2kw

Liên hệ

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-17818 m3h 2,2kw

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-17818 m3h 2,2kw

Liên hệ

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-15034 m3h 1,5kw

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-15034 m3h 1,5kw

Liên hệ

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-12250 m3h 1,1kw

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-12250 m3h 1,1kw

Liên hệ

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-9466 m3h 0,75kw

Quạt thông gió tầng hầm-tòa nhà-9466 m3h 0,75kw

Liên hệ

Quạt sấy-31738 m3h 4kw

Quạt sấy-31738 m3h 4kw

Liên hệ

Quạt sấy-28954 m3h 4kw

Quạt sấy-28954 m3h 4kw

Liên hệ

Quạt sấy-26170 m3h 3kw

Quạt sấy-26170 m3h 3kw

Liên hệ

Quạt sấy-23386 m3h 3kw

Quạt sấy-23386 m3h 3kw

Liên hệ

Quạt sấy-20602 m3h 2,2kw

Quạt sấy-20602 m3h 2,2kw

Liên hệ

Quạt sấy-17818 m3h 2,2kw

Quạt sấy-17818 m3h 2,2kw

Liên hệ

Quạt sấy-15034 m3h 1,5kw

Quạt sấy-15034 m3h 1,5kw

Liên hệ

Quạt sấy-12250 m3h 1,1kw

Quạt sấy-12250 m3h 1,1kw

Liên hệ

Quạt sấy-9466 m3h 0,75kw

Quạt sấy-9466 m3h 0,75kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-22kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-22kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-18,5kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-18,5kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-15kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-15kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-30kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-30kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-22kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-22kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-18,5kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-18,5kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-15kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-15kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-11kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-11kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-5,5kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-5,5kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-4,5kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-4,5kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-3kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-3kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-2,2kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-2,2kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-1,5kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-1,5kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-1,5kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-1,5kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-11kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-11kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-1,1kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-1,1kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-4,5kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-4,5kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-0,55kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-0,55kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-3kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-3kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-1,7kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-1,7kw

Liên hệ

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-0,25kw

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-0,25kw

Liên hệ

Quạt trục tròn công nghiệp 31738 m3h 4kw

Quạt trục tròn công nghiệp 31738 m3h 4kw

Liên hệ

Quạt trục tròn công nghiệp 28954 m3h 4kw

Quạt trục tròn công nghiệp 28954 m3h 4kw

Liên hệ

Quạt trục tròn công nghiệp 26170 m3h 3kw

Quạt trục tròn công nghiệp 26170 m3h 3kw

Liên hệ

Quạt trục tròn công nghiệp 23386 m3h 3kw

Quạt trục tròn công nghiệp 23386 m3h 3kw

Liên hệ

Quạt trục tròn công nghiệp 20602 m3h 2,2kw

Quạt trục tròn công nghiệp 20602 m3h 2,2kw

Liên hệ

Quạt trục tròn công nghiệp 17818 m3h 2,2kw

Quạt trục tròn công nghiệp 17818 m3h 2,2kw

Liên hệ

Quạt trục tròn công nghiệp 15034 m3h 1,5kw

Quạt trục tròn công nghiệp 15034 m3h 1,5kw

Liên hệ

Quạt trục tròn công nghiệp 12250 m3h 1,1kw

Quạt trục tròn công nghiệp 12250 m3h 1,1kw

Liên hệ

Quạt hút bụi-55 kw 42168m3/h

Quạt hút bụi-55 kw 42168m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-55 kw 38976m3/h

Quạt hút bụi-55 kw 38976m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-30 kw 29284m3/h

Quạt hút bụi-30 kw 29284m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-30 kw 25261m3/h

Quạt hút bụi-30 kw 25261m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-30 kw 21240m3/h

Quạt hút bụi-30 kw 21240m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-22 kw 15904m3/h

Quạt hút bụi-22 kw 15904m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-15 kw 8848m3/h

Quạt hút bụi-15 kw 8848m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-15 kw 7323m3/h

Quạt hút bụi-15 kw 7323m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-15 kw 5858m3/h

Quạt hút bụi-15 kw 5858m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-15 kw 7643m3/h

Quạt hút bụi-15 kw 7643m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-15 kw 5061m3/h

Quạt hút bụi-15 kw 5061m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-7,5 kw 9744m3/h

Quạt hút bụi-7,5 kw 9744m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-7,5 kw 8120m3/h

Quạt hút bụi-7,5 kw 8120m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-3 kw 5887m3/h

Quạt hút bụi-3 kw 5887m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-4,5 kw 7321m3/h

Quạt hút bụi-4,5 kw 7321m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-2,2 kw 6101m3/h

Quạt hút bụi-2,2 kw 6101m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-2,2 kw 4423m3/h

Quạt hút bụi-2,2 kw 4423m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-11 kw 6449m3/h

Quạt hút bụi-11 kw 6449m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-4,5 kw 4530m3/h

Quạt hút bụi-4,5 kw 4530m3/h

Liên hệ

Quạt hút bụi-3 kw 3585m3/h

Quạt hút bụi-3 kw 3585m3/h

Liên hệ

Quạt hút khí-45kw

Quạt hút khí-45kw

Liên hệ

Quạt hút khí-45kw

Quạt hút khí-45kw

Liên hệ

Quạt hút khí-30kw

Quạt hút khí-30kw

Liên hệ

Quạt hút khí-18,5kw

Quạt hút khí-18,5kw

Liên hệ

Quạt hút khí-18,5kw

Quạt hút khí-18,5kw

Liên hệ

Quạt hút khí-30kw

Quạt hút khí-30kw

Liên hệ

Quạt hút khí-22kw

Quạt hút khí-22kw

Liên hệ

Quạt hút khí-37kw

Quạt hút khí-37kw

Liên hệ

Quạt hút khí-22kw

Quạt hút khí-22kw

Liên hệ

Quạt hút khí-30kw

Quạt hút khí-30kw

Liên hệ

Quạt hút khí-30kw

Quạt hút khí-30kw

Liên hệ

Quạt hút khí-30kw

Quạt hút khí-30kw

Liên hệ

Quạt hút khí-18,5kw

Quạt hút khí-18,5kw

Liên hệ

Quạt hút khí-15kw

Quạt hút khí-15kw

Liên hệ

Quạt hút khí-11kw

Quạt hút khí-11kw

Liên hệ

Quạt hút khí-7,5kw

Quạt hút khí-7,5kw

Liên hệ

Quạt hút khí-4,5kw

Quạt hút khí-4,5kw

Liên hệ

Quạt hút khí-3kw

Quạt hút khí-3kw

Liên hệ

Quạt hút khí-1,5kw

Quạt hút khí-1,5kw

Liên hệ

Quạt hút khí-11kw

Quạt hút khí-11kw

Liên hệ

Quạt hút khí-0,55kw

Quạt hút khí-0,55kw

Liên hệ

Quạt hút khí-3kw

Quạt hút khí-3kw

Liên hệ

Quạt hút khí-22kw

Quạt hút khí-22kw

Liên hệ

Quạt hút khí-18,5kw

Quạt hút khí-18,5kw

Liên hệ

Quạt hút khí-15kw

Quạt hút khí-15kw

Liên hệ

Quạt hút khí-30kw

Quạt hút khí-30kw

Liên hệ

Quạt hút khí-22kw

Quạt hút khí-22kw

Liên hệ

Quạt hút khí-18,5kw

Quạt hút khí-18,5kw

Liên hệ

Quạt hút khí-15kw

Quạt hút khí-15kw

Liên hệ

Quạt hút khí-11kw

Quạt hút khí-11kw

Liên hệ

Quạt hút khí-5,5kw

Quạt hút khí-5,5kw

Liên hệ

Quạt hút khí-4,5kw

Quạt hút khí-4,5kw

Liên hệ

Quạt hút khí-3kw

Quạt hút khí-3kw

Liên hệ

Quạt hút khí-2,2kw

Quạt hút khí-2,2kw

Liên hệ

Quạt hút khí-1,5kw

Quạt hút khí-1,5kw

Liên hệ

Quạt hút khí-1,5kw

Quạt hút khí-1,5kw

Liên hệ

Quạt hút khí-11kw

Quạt hút khí-11kw

Liên hệ

Quạt hút khí-1,1kw

Quạt hút khí-1,1kw

Liên hệ

Quạt hút khí-4,5kw

Quạt hút khí-4,5kw

Liên hệ

Quạt hút khí-3kw

Quạt hút khí-3kw

Liên hệ