Quạt cao áp 12-50  


Quạt hút khí kiểu 12-50-0,55kw-TD.QCA.12-50.01

Quạt hút khí kiểu 12-50-0,55kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.01
Kích thước: Guồng cánh=320mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-0,55kw-TD.QCA.12-50.02

Quạt hút khí kiểu 12-50-0,55kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.02
Kích thước: Guồng cánh=320mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-0,55kw-TD.QCA.12-50.03

Quạt hút khí kiểu 12-50-0,55kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.03
Kích thước: Guồng cánh=370mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-3kw-TD.QCA.12-50.04

Quạt hút khí kiểu 12-50-3kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.04
Kích thước: Guồng cánh=370mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-0,55kw-TD.QCA.12-50.05

Quạt hút khí kiểu 12-50-0,55kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.05
Kích thước: Guồng cánh=400mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-4,5kw-TD.QCA.12-50.06

Quạt hút khí kiểu 12-50-4,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.06
Kích thước: Guồng cánh=400mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-1,1kw-TD.QCA.12-50.07

Quạt hút khí kiểu 12-50-1,1kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.07
Kích thước: Guồng cánh=450mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-11kw-TD.QCA.12-50.08

Quạt hút khí kiểu 12-50-11kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.08
Kích thước: Guồng cánh=450mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-1,5kw-TD.QCA.12-50.09

Quạt hút khí kiểu 12-50-1,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.09
Kích thước: Guồng cánh=470mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-1,5kw-TD.QCA.12-50.010

Quạt hút khí kiểu 12-50-1,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.010
Kích thước: Guồng cánh=500mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-2,2kw-TD.QCA.12-50.011

Quạt hút khí kiểu 12-50-2,2kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.011
Kích thước: Guồng cánh=530mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-3kw-TD.QCA.12-50.012

Quạt hút khí kiểu 12-50-3kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.012
Kích thước: Guồng cánh=570mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-4,5kw-TD.QCA.12-50.013

Quạt hút khí kiểu 12-50-4,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.013
Kích thước: Guồng cánh=600mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-5,5kw-TD.QCA.12-50.014

Quạt hút khí kiểu 12-50-5,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.014
Kích thước: Guồng cánh=630mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-11kw-TD.QCA.12-50.015

Quạt hút khí kiểu 12-50-11kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.015
Kích thước: Guồng cánh=700mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-15kw-TD.QCA.12-50.016

Quạt hút khí kiểu 12-50-15kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.016
Kích thước: Guồng cánh=750mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-18,5kw-TD.QCA.12-50.017

Quạt hút khí kiểu 12-50-18,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.017
Kích thước: Guồng cánh=800mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-22kw-TD.QCA.12-50.018

Quạt hút khí kiểu 12-50-22kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.018
Kích thước: Guồng cánh=850mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-30kw-TD.QCA.12-50.019

Quạt hút khí kiểu 12-50-30kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.019
Kích thước: Guồng cánh=900mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-15kw-TD.QCA.12-50.020

Quạt hút khí kiểu 12-50-15kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.020
Kích thước: Guồng cánh=960mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-18,5kw-TD.QCA.12-50.021

Quạt hút khí kiểu 12-50-18,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.021
Kích thước: Guồng cánh=1000mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 12-50-22kw-TD.QCA.12-50.022

Quạt hút khí kiểu 12-50-22kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.12-50.022
Kích thước: Guồng cánh=1100mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

tom tatTags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
106  -4,703,160
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com