Quạt hút bụi  


Quạt hút bụi-0,75 kw 1106m3/h-TD.QHK66.01

Quạt hút bụi-0,75 kw 1106m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.01
Kích thước: Guồng cánh=250mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):4.631.285 ₫

Quạt hút bụi-1,7 kw 2319m3/h-TD.QHK66.02

Quạt hút bụi-1,7 kw 2319m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.02
Kích thước: Guồng cánh=320mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):7.551.518 ₫

Quạt hút bụi-3 kw 3585m3/h-TD.QHK66.03

Quạt hút bụi-3 kw 3585m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.03
Kích thước: Guồng cánh=370mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):9.906.559 ₫

Quạt hút bụi-4,5 kw 4530m3/h-TD.QHK66.04

Quạt hút bụi-4,5 kw 4530m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.04
Kích thước: Guồng cánh=400mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):13.185.479 ₫

Quạt hút bụi-11 kw 6449m3/h-TD.QHK66.05

Quạt hút bụi-11 kw 6449m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.05
Kích thước: Guồng cánh=450mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):24.055.766 ₫

Quạt hút bụi-2,2 kw 4423m3/h-TD.QHK66.06

Quạt hút bụi-2,2 kw 4423m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.06
Kích thước: Guồng cánh=500mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):14.868.370 ₫

Quạt hút bụi-2,2 kw 6101m3/h-TD.QHK66.07

Quạt hút bụi-2,2 kw 6101m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.07
Kích thước: Guồng cánh=500mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):35.658.370 ₫

Quạt hút bụi-4,5 kw 7321m3/h-TD.QHK66.08

Quạt hút bụi-4,5 kw 7321m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.08
Kích thước: Guồng cánh=500mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):38.947.810 ₫

Quạt hút bụi-3 kw 5887m3/h-TD.QHK66.09

Quạt hút bụi-3 kw 5887m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.09
Kích thước: Guồng cánh=550mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):18.361.687 ₫

Quạt hút bụi-7,5 kw 8120m3/h-TD.QHK66.010

Quạt hút bụi-7,5 kw 8120m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.010
Kích thước: Guồng cánh=550mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):47.186.794 ₫

Quạt hút bụi-7,5 kw 9744m3/h-TD.QHK66.011

Quạt hút bụi-7,5 kw 9744m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.011
Kích thước: Guồng cánh=550mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):47.186.794 ₫

Quạt hút bụi-15 kw 5061m3/h-TD.QHK66.012

Quạt hút bụi-15 kw 5061m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.012
Kích thước: Guồng cánh=600mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):65.424.278 ₫

Quạt hút bụi-15 kw 7643m3/h-TD.QHK66.013

Quạt hút bụi-15 kw 7643m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.013
Kích thước: Guồng cánh=600mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):65.424.278 ₫

Quạt hút bụi-15 kw 5858m3/h-TD.QHK66.014

Quạt hút bụi-15 kw 5858m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.014
Kích thước: Guồng cánh=630mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):69.237.586 ₫

Quạt hút bụi-15 kw 7323m3/h-TD.QHK66.015

Quạt hút bụi-15 kw 7323m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.015
Kích thước: Guồng cánh=630mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):69.237.586 ₫

Quạt hút bụi-15 kw 8848m3/h-TD.QHK66.016

Quạt hút bụi-15 kw 8848m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.016
Kích thước: Guồng cánh=630mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):69.237.586 ₫

Quạt hút bụi-22 kw 15904m3/h-TD.QHK66.017

Quạt hút bụi-22 kw 15904m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.017
Kích thước: Guồng cánh=700mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):90.904.906 ₫

Quạt hút bụi-30 kw 21240m3/h-TD.QHK66.018

Quạt hút bụi-30 kw 21240m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.018
Kích thước: Guồng cánh=800mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):112.962.682 ₫

Quạt hút bụi-30 kw 25261m3/h-TD.QHK66.019

Quạt hút bụi-30 kw 25261m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.019
Kích thước: Guồng cánh=900mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):133.474.608 ₫

Quạt hút bụi-30 kw 29284m3/h-TD.QHK66.020

Quạt hút bụi-30 kw 29284m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.020
Kích thước: Guồng cánh=1000mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):158.056.186 ₫

Quạt hút bụi-55 kw 38976m3/h-TD.QHK66.021

Quạt hút bụi-55 kw 38976m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.021
Kích thước: Guồng cánh=1100mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):225.956.486 ₫

Quạt hút bụi-55 kw 42168m3/h-TD.QHK66.022

Quạt hút bụi-55 kw 42168m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK66.022
Kích thước: Guồng cánh=1200mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):260.033.875 ₫

Quạt công nghiệp TDIN

sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp,

ứng dụng chủ yếu:

Hút bụi, hút mùi, hút bụi gỗ, hút bụi xi măng, hút bụi đá, hút bụi mài kim loại,

Hút khí độc, hút khí, khói hàn, hút khói đúc, hút khói

Sử dụng trong hệ thống thông gió:

hút khí nóng, cấp khí tươi

 


Quạt trong hút khí hóa chất

Quạt công trình

 
Tags: quạt quạt công nghiệp hút bụi quạt hút bụi

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
110  -4,703,164
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com