Quạt hút khí lưu lượng cao  


Quạt hút khí-3kw-TD.QHK46.01

Quạt hút khí-3kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.01
Kích thước: Guồng cánh=250mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):7.418.069 ₫

Quạt hút khí-0,55kw-TD.QHK46.02

Quạt hút khí-0,55kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.02
Kích thước: Guồng cánh=250mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):4.533.341 ₫

Quạt hút khí-11kw-TD.QHK46.03

Quạt hút khí-11kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.03
Kích thước: Guồng cánh=320mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):19.975.174 ₫

Quạt hút khí-1,5kw-TD.QHK46.04

Quạt hút khí-1,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.04
Kích thước: Guồng cánh=320mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):7.205.493 ₫

Quạt hút khí-3kw-TD.QHK46.05

Quạt hút khí-3kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.05
Kích thước: Guồng cánh=370mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):10.131.096 ₫

Quạt hút khí-4,5kw-TD.QHK46.06

Quạt hút khí-4,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.06
Kích thước: Guồng cánh=400mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):14.180.557 ₫

Quạt hút khí-7,5kw-TD.QHK46.07

Quạt hút khí-7,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.07
Kích thước: Guồng cánh=450mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):19.529.352 ₫

Quạt hút khí-11kw-TD.QHK46.08

Quạt hút khí-11kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.08
Kích thước: Guồng cánh=470mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):25.730.126 ₫

Quạt hút khí-15kw-TD.QHK46.09

Quạt hút khí-15kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.09
Kích thước: Guồng cánh=500mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):55.618.987 ₫

Quạt hút khí-18,5kw-TD.QHK46.010

Quạt hút khí-18,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.010
Kích thước: Guồng cánh=540mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):62.809.714 ₫

Quạt hút khí-30kw-TD.QHK46.011

Quạt hút khí-30kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.011
Kích thước: Guồng cánh=580mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):81.823.171 ₫

Quạt hút khí-30kw-TD.QHK46.012

Quạt hút khí-30kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.012
Kích thước: Guồng cánh=600mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):84.431.299 ₫

Quạt hút khí-30kw-TD.QHK46.013

Quạt hút khí-30kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.013
Kích thước: Guồng cánh=630mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):88.574.400 ₫

Quạt hút khí-22kw-TD.QHK46.014

Quạt hút khí-22kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.014
Kích thước: Guồng cánh=700mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):94.227.360 ₫

Quạt hút khí-37kw-TD.QHK46.015

Quạt hút khí-37kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.015
Kích thước: Guồng cánh=750mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):123.416.621 ₫

Quạt hút khí-22kw-TD.QHK46.016

Quạt hút khí-22kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.016
Kích thước: Guồng cánh=800mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):112.758.845 ₫

Quạt hút khí-30kw-TD.QHK46.017

Quạt hút khí-30kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.017
Kích thước: Guồng cánh=850mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):128.686.915 ₫

Quạt hút khí-18,5kw-TD.QHK46.018

Quạt hút khí-18,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.018
Kích thước: Guồng cánh=900mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):126.387.763 ₫

Quạt hút khí-18,5kw-TD.QHK46.019

Quạt hút khí-18,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.019
Kích thước: Guồng cánh=1000mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):153.594.374 ₫

Quạt hút khí-30kw-TD.QHK46.020

Quạt hút khí-30kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.020
Kích thước: Guồng cánh=1100mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):200.052.269 ₫

Quạt hút khí-45kw-TD.QHK46.021

Quạt hút khí-45kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.021
Kích thước: Guồng cánh=1200mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):261.775.603 ₫

Quạt hút khí-45kw-TD.QHK46.022

Quạt hút khí-45kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK46.022
Kích thước: Guồng cánh=800mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):141.722.554 ₫

tom tat

Tags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
127  -4,703,181
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com