Tấm lọc phòng sơn  


Tấm lọc khí sạch phòng sơn-TD.HS.TL.01

Tấm lọc khí sạch phòng sơn Hãng SX: tdin/VN
Mã: TD.HS.TL.01
Kích thước: 1000x1000x50
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2.340.000 ₫

Tấm lọc khí sạch phòng sơn 1000x2000-TD.HS.TL.02

Tấm lọc khí sạch phòng sơn 1000x2000 Hãng SX: tdin/VN
Mã: TD.HS.TL.02
Kích thước: 1000x2000x50
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tấm lọc khí sạch phòng sơn-TD.HS.TL.03

Tấm lọc khí sạch phòng sơn Hãng SX: tdin/VN
Mã: TD.HS.TL.03
Kích thước: 500x500x50
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):585.000 ₫

Tấm lọc kiểu panel 595 x 595 x 22-TD.HS.LPN.01

Tấm lọc kiểu panel 595 x 595 x 22 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HS.LPN.01
Kích thước: 24 "x 24" x 1 "-595 x 595 x 22
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Tấm lọc kiểu panel 495 x 595 x 22-TD.HS.LPN.02

Tấm lọc kiểu panel 495 x 595 x 22 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HS.LPN.02
Kích thước: 20 "x 24" x 1 "-495 x 595 x 22
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):1 ₫

Tấm lọc kiểu panel 495 x 494 x 22-TD.HS.LPN.03

Tấm lọc kiểu panel 495 x 494 x 22 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HS.LPN.03
Kích thước: 20"x 20" x 1 "-495 x 494 x 22
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2 ₫

Tấm lọc kiểu panel 287 x 595 x 22-TD.HS.LPN.04

Tấm lọc kiểu panel 287 x 595 x 22 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HS.LPN.04
Kích thước: 12 "x 24" x 1 "-287 x 595 x 22
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):4 ₫

Tấm lọc kiểu panel 595 x 595 x 44-TD.HS.LPN.05

Tấm lọc kiểu panel 595 x 595 x 44 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HS.LPN.05
Kích thước: 24 "x 24" x 2 "-595 x 595 x 44
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):5 ₫

Tấm lọc kiểu panel 495 x 595 x 44-TD.HS.LPN.06

Tấm lọc kiểu panel 495 x 595 x 44 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HS.LPN.06
Kích thước: 20 "x 24" x 2 "-495 x 595 x 44
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):6 ₫

Tấm lọc kiểu panel 495 x 494 x 44-TD.HS.LPN.07

Tấm lọc kiểu panel 495 x 494 x 44 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HS.LPN.07
Kích thước: 20 "x 20" x 2 "-495 x 494 x 44
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):7 ₫

Tấm lọc kiểu panel 395 x 595 x 44-TD.HS.LPN.08

Tấm lọc kiểu panel 395 x 595 x 44 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HS.LPN.08
Kích thước: 16"x 24" x 2 "-395 x 595 x 44
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):8 ₫

Tấm lọc kiểu panel 395 x 495 x 44-TD.HS.LPN.09

Tấm lọc kiểu panel 395 x 495 x 44 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HS.LPN.09
Kích thước: 16 "x 20" x 2 "-395 x 495 x 44
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):10 ₫

Tấm lọc kiểu panel 287 x 595 x 44-TD.HS.LPN.010

Tấm lọc kiểu panel 287 x 595 x 44 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HS.LPN.010
Kích thước: 12 "x 24" x 2 "-287 x 595 x 44
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):11 ₫

Tấm lọc kiểu panel 595 x 595 x 90-TD.HS.LPN.011

Tấm lọc kiểu panel 595 x 595 x 90 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HS.LPN.011
Kích thước: 24 "x 24" x 4 "-595 x 595 x 90
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):12 ₫

Tấm lọc kiểu panel 495 x 495 x 90-TD.HS.LPN.012

Tấm lọc kiểu panel 495 x 495 x 90 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HS.LPN.012
Kích thước: 20"x 20" x 4 "-495 x 495 x 90
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):1 ₫

Tấm lọc kiểu panel 287 x 595 x 90-TD.HS.LPN.013

Tấm lọc kiểu panel 287 x 595 x 90 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HS.LPN.013
Kích thước: 12 "x 24" x 4 "-287 x 595 x 90
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):14 ₫

Tấm lọc khí sạch phòng sơn-TD.HS.TL.04

Tấm lọc khí sạch phòng sơn Hãng SX: tdin/VN
Mã: TD.HS.TL.04
Kích thước: 500x1000x50
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):1.680.000 ₫

tom tat

Tags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
229  -4,764,087
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com