Ống Gió Vuông 250 - tôn kẽm  


ống gió mạ kẽm250x250x0,58-TD.TG.OG.006

ống gió mạ kẽm250x250x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.006
Kích thước: 250x250
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):222.720 ₫

ống gió mạ kẽm250x300x0,58-TD.TG.OG.007

ống gió mạ kẽm250x300x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.007
Kích thước: 250x300
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):244.992 ₫

ống gió mạ kẽm250x350x0,58-TD.TG.OG.008

ống gió mạ kẽm250x350x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.008
Kích thước: 250x350
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):267.264 ₫

ống gió mạ kẽm250x400x0,58-TD.TG.OG.009

ống gió mạ kẽm250x400x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.009
Kích thước: 250x400
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):289.536 ₫

ống gió mạ kẽm250x450x0,58-TD.TG.OG.010

ống gió mạ kẽm250x450x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.010
Kích thước: 250x450
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):311.808 ₫

ống gió mạ kẽm250x500x0,58-TD.TG.OG.011

ống gió mạ kẽm250x500x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.011
Kích thước: 250x500
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):334.080 ₫

ống gió mạ kẽm250x250x0,75-TD.TG.OGV75.006

ống gió mạ kẽm250x250x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.006
Kích thước: 250x250
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):288.000 ₫

ống gió mạ kẽm250x300x0,75-TD.TG.OGV75.007

ống gió mạ kẽm250x300x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.007
Kích thước: 250x300
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):316.800 ₫

ống gió mạ kẽm250x350x0,75-TD.TG.OGV75.008

ống gió mạ kẽm250x350x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.008
Kích thước: 250x350
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):345.600 ₫

ống gió mạ kẽm250x400x0,75-TD.TG.OGV75.009

ống gió mạ kẽm250x400x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.009
Kích thước: 250x400
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):374.400 ₫

ống gió mạ kẽm250x450x0,75-TD.TG.OGV75.010

ống gió mạ kẽm250x450x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.010
Kích thước: 250x450
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):403.200 ₫

ống gió mạ kẽm250x500x0,75-TD.TG.OGV75.011

ống gió mạ kẽm250x500x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.011
Kích thước: 250x500
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):432.000 ₫

 

Tags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
206  -4,764,062
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com