Ống Gió Vuông 300 - tôn kẽm  


ống gió mạ kẽm300x300x0,58-TD.TG.OG.012

ống gió mạ kẽm300x300x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.012
Kích thước: 300x300
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):267.264 ₫

ống gió mạ kẽm 300x350x0,58-TD.TG.OG.013

ống gió mạ kẽm 300x350x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.013
Kích thước: 300x350
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

ống gió mạ kẽm300x400x0,58-TD.TG.OG.014

ống gió mạ kẽm300x400x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.014
Kích thước: 300x400
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):311.808 ₫

ống gió mạ kẽm300x450x0,58-TD.TG.OG.015

ống gió mạ kẽm300x450x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.015
Kích thước: 300x450
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):334.080 ₫

ống gió mạ kẽm300x500x0,58-TD.TG.OG.016

ống gió mạ kẽm300x500x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.016
Kích thước: 300x500
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):356.352 ₫

ống gió mạ kẽm300x550x0,58-TD.TG.OG.017

ống gió mạ kẽm300x550x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.017
Kích thước: 300x550
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):378.624 ₫

ống gió mạ kẽm300x600x0,58-TD.TG.OG.018

ống gió mạ kẽm300x600x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.018
Kích thước: 300x600
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):400.896 ₫

ống gió mạ kẽm300x650x0,58-TD.TG.OG.019

ống gió mạ kẽm300x650x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.019
Kích thước: 300x650
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):423.168 ₫

ống gió mạ kẽm300x700x0,58-TD.TG.OG.020

ống gió mạ kẽm300x700x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.020
Kích thước: 300x700
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):445.440 ₫

ống gió mạ kẽm300x300x0,75-TD.TG.OGV75.012

ống gió mạ kẽm300x300x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.012
Kích thước: 300x300
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):345.600 ₫

ống gió mạ kẽm300x350x0,75-TD.TG.OGV75.013

ống gió mạ kẽm300x350x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.013
Kích thước: 300x350
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):374.400 ₫

ống gió mạ kẽm300x400x0,75-TD.TG.OGV75.014

ống gió mạ kẽm300x400x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.014
Kích thước: 300x400
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):403.200 ₫

ống gió mạ kẽm300x450x0,75-TD.TG.OGV75.015

ống gió mạ kẽm300x450x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.015
Kích thước: 300x450
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):432.000 ₫

ống gió mạ kẽm300x500x0,75-TD.TG.OGV75.016

ống gió mạ kẽm300x500x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.016
Kích thước: 300x500
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):460.800 ₫

ống gió mạ kẽm300x550x0,75-TD.TG.OGV75.017

ống gió mạ kẽm300x550x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.017
Kích thước: 300x550
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):489.600 ₫

ống gió mạ kẽm300x600x0,75-TD.TG.OGV75.018

ống gió mạ kẽm300x600x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.018
Kích thước: 300x600
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):518.400 ₫

ống gió mạ kẽm300x650x0,75-TD.TG.OGV75.019

ống gió mạ kẽm300x650x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.019
Kích thước: 300x650
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):547.200 ₫

ống gió mạ kẽm300x700x0,75-TD.TG.OGV75.020

ống gió mạ kẽm300x700x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.020
Kích thước: 300x700
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):576.000 ₫

tom tatTags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
193  -4,764,046
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com