Ống Gió Vuông 400 - tôn kẽm  


ống gió mạ kẽm400x400x0,58-TD.TG.OG.021

ống gió mạ kẽm400x400x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.021
Kích thước: 400x400
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):356.352 ₫

ống gió mạ kẽm400x450x0,58-TD.TG.OG.022

ống gió mạ kẽm400x450x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.022
Kích thước: 400x450
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):378.624 ₫

ống gió mạ kẽm400x500x0,58-TD.TG.OG.023

ống gió mạ kẽm400x500x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.023
Kích thước: 400x500
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):400.896 ₫

ống gió mạ kẽm400x550x0,58-TD.TG.OG.024

ống gió mạ kẽm400x550x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.024
Kích thước: 400x550
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):423.168 ₫

ống gió mạ kẽm400x600x0,58-TD.TG.OG.025

ống gió mạ kẽm400x600x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.025
Kích thước: 400x600
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):445.440 ₫

ống gió mạ kẽm400x650x0,58-TD.TG.OG.026

ống gió mạ kẽm400x650x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.026
Kích thước: 400x650
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):467.712 ₫

ống gió mạ kẽm400x700x0,58-TD.TG.OG.027

ống gió mạ kẽm400x700x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.027
Kích thước: 400x700
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):489.984 ₫

ống gió mạ kẽm400x750x0,58-TD.TG.OG.028

ống gió mạ kẽm400x750x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.028
Kích thước: 400x750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):512.256 ₫

ống gió mạ kẽm400x800x0,58-TD.TG.OG.029

ống gió mạ kẽm400x800x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.029
Kích thước: 400x800
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):534.528 ₫

ống gió mạ kẽm400x850x0,58-TD.TG.OG.030

ống gió mạ kẽm400x850x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.030
Kích thước: 400x850
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):556.800 ₫

ống gió mạ kẽm400x900x0,58-TD.TG.OG.031

ống gió mạ kẽm400x900x0,58 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OG.031
Kích thước: 400x900
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):579.072 ₫

ống gió mạ kẽm400x400x0,75-TD.TG.OGV75.021

ống gió mạ kẽm400x400x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.021
Kích thước: 400x400
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

ống gió mạ kẽm400x450x0,75-TD.TG.OGV75.022

ống gió mạ kẽm400x450x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.022
Kích thước: 400x450
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):489.600 ₫

ống gió mạ kẽm400x500x0,75-TD.TG.OGV75.023

ống gió mạ kẽm400x500x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.023
Kích thước: 400x500
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):518.400 ₫

ống gió mạ kẽm400x550x0,75-TD.TG.OGV75.024

ống gió mạ kẽm400x550x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.024
Kích thước: 400x550
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):547.200 ₫

ống gió mạ kẽm400x600x0,75-TD.TG.OGV75.025

ống gió mạ kẽm400x600x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.025
Kích thước: 400x600
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):576.000 ₫

ống gió mạ kẽm400x650x0,75-TD.TG.OGV75.026

ống gió mạ kẽm400x650x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.026
Kích thước: 400x650
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):604.800 ₫

ống gió mạ kẽm400x700x0,75-TD.TG.OGV75.027

ống gió mạ kẽm400x700x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.027
Kích thước: 400x700
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):633.600 ₫

ống gió mạ kẽm400x750x0,75-TD.TG.OGV75.028

ống gió mạ kẽm400x750x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.028
Kích thước: 400x750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):662.400 ₫

ống gió mạ kẽm400x800x0,75-TD.TG.OGV75.029

ống gió mạ kẽm400x800x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.029
Kích thước: 400x800
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):691.200 ₫

ống gió mạ kẽm400x850x0,75-TD.TG.OGV75.030

ống gió mạ kẽm400x850x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.030
Kích thước: 400x850
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):720.000 ₫

ống gió mạ kẽm400x900x0,75-TD.TG.OGV75.031

ống gió mạ kẽm400x900x0,75 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.TG.OGV75.031
Kích thước: 400x900
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):748.800 ₫

tom tatTags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
190  -4,764,043
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com