Tên: quả lọc bụi cartridge

Mã: TD.LCT32605 D320xL900

Đặc tính:

Đường kính ngoài: 320 Đường kính trong: 215 Độ dài: 900 Cỡ lọc: 5 Micron

DVT: cái
Giá: Liên hệ

Mua hàng Yêu cầu báo giá/Tư vấn

Model