Tên: xích tải sơn 5T

Mã: TDIN.XTS.001

Đặc tính:

Kích thước bước xích: 150 Bánh xích: 45

DVT: m
Giá: Liên hệ

Mua hàng Yêu cầu báo giá/Tư vấn

Sản phẩm cùng nhóm

xích tải sơn 5T có tai

Bộ xích cho bộ động lực xích tải 5 tấn